Accés a la informació, dret a saber

A partir del blog Periodistas21, del periodista Juan Varela, descobreixo la Coliación Pro Acceso que lluita des de fa temps per aconseguir que el Govern Central compleixi les seves pròpies promeses electorals i aprovi Llei de Transparència i Accés dels Ciutadans a la Informació Pública en aquests moments en tràmit de presentació al Congrés. En opinió […]
Imatge destacada

| Publicat el 23/09/2010

A partir del blog Periodistas21, del periodista Juan Varela, descobreixo la Coliación Pro Acceso que lluita des de fa temps per aconseguir que el Govern Central compleixi les seves pròpies promeses electorals i aprovi Llei de Transparència i Accés dels Ciutadans a la Informació Pública en aquests moments en tràmit de presentació al Congrés. En opinió de Varela la llei presentada pel Govern és marcadament restrictiva:

Un enfoque restrictivo sobre los límites propuestos por el Consejo de Europa y que en muchos casos no permitirán a los ciudadanos conocer por qué y cómo se toman determinadas decisiones. Elementos fundamentales para defender los derechos individuales y luchar contra la arbitrariedad y la corrupción en las administraciones públicas.
Los poderes legislativos (Congreso y Senado) y judicial quedan al margen de la ley, regidos por sus propias normas, igual que el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Pero se extiende sobre todos los que ejerzan potestades administrativas o servicios públicos.

Queda molt camí per fer. L’autèntica democràcia participativa i de proximitat està lluny de ser una realitat. Poques esperances em queden respecte el que pugui canviar amb l’aprovació d’aquesta llei, perquè al final, no ens enganyem, això és Espanya (si voleu Catalunya). Mai ha existit en aquest país una cultura política basada en la transparència en els afers públics. I poca confiança em queda que pugui canviar.
Reprodueixo el manifest de la Coalició Pro Acceso:
Perquè tenim dret a saber
El dret d’accés a la informació, és un dret humà reconegut pel dret internacional, per moltes constitucions, i per més de 80 lleis nacionals arreu del món. És també conegut com el dret a saber o llibertat d’informació.
El dret d’accés a la informació és el dret de tota persona de demanar i rebre informació d’entitats públiques. El dret obliga les entitats públiques a publicar informació sobre les seves funcions i despeses de manera proactiva.
Espanya és l’únic país de la Unió Europea amb més d’un milió d’habitants que no té una llei específica reguladora del dret d’accés a la informació.
TOTES LES PERSONES tenen el dret de demanar TOTA LA INFORMACIÓ a TOTES LES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES sense haver d’explicar per què volen la informació o quin ús van a donar a la mateixa i tenen el dret de rebre una resposta en un termini breu i en un format clar i comprensible.
El dret d’accés a la informació és el dret que té tota persona a sol·licitar i rebre informació d’entitats públiques, així com d’entitats privades en la mesura que aquestes exerceixin funcions públiques. El dret obliga les entitats públiques a publicar informació sobre les seves funcions i despeses de manera proactiva. Aquest dret és també conegut com el dret a saber o llibertat d’informació.
El dret d’accés a la informació és un dret humà reconegut pel dret internacional, per nombroses constitucions, i per lleis nacionals en més de 80 països al món. No obstant això, Espanya és l’únic país de la Unió Europea amb més d’un milió d’habitants que no té una llei específica reguladora del dret d’accés a la informació.
Dels 27 països que conformen la Unió Europea només quatre (4) no tenen una llei d’accés a la informació: Xipre, Espanya, Luxemburg, i Malta. Així mateix dels 47 països membres del Consell d’Europa Espanya és un dels pocs països (8) que no tenen una llei d’accés a la informació (juntament amb Andorra, Xipre, Luxemburg, Malta, Mònaco, i San Marino).
En una veritable democràcia només és possible una autèntica participació per part de la ciutadania si aquesta pot accedir en igualtat de condicions a tot tipus d’informació que es trobi en poder de qualsevol autoritat pública o de qualsevol entitat privada que realitzi funcions públiques. La millor eina per garantir el ple reconeixement i exercici d’aquest dret és l’existència d’una llei específica d’accés a la informació.
La Coalició Pro Accés ha elaborat, després de l’anàlisi de les normes i jurisprudència existent sobre això així com de les lleis i la pràctica en els països que han regulat aquest dret, nou principis que considerem haurien de ser inclosos en la futura llei d’accés a la informació pública que s’adopti a Espanya.
El 2008 el Consell d’Europa va adoptar una Convenció sobre accés a documents públics. Per poder signar i ratificar aquesta Convenció, Espanya haurà d’adoptar una llei d’accés a la informació.
Web: ProAcceso.org