Aprovat el Paquet Telecom

Finalment aquest dijous, 5 d’octubre, s’ha aprovat definitivament el Paquet Telecom. El Parlament Europeu i els Governs dels 27 han acordat reformar la regulació del sector de les telecomunicacions. L’acord a que s’ha arribat permetrà a les autoritats administratives dels Estats membres tallar l’accés a Internet sense ordre judicial prèvia a aquells usuaris que es descarreguin continguts protegits per drets d’autor, com ja està fent França (Llei Hadopi) o el Regne Unit.
El compromís va ser possible després que el Parlament Europeu accedís a les reclamacions dels Estats, els quals demanaven que s’autoritzés el tall d’accés a la xarxa sense autorització judicial prèvia. Els eurodiputats havien frenat la reforma de les telecomunicacions al prohibir que la nova normativa permetés tallar l’accés a Internet sense ordre judicial previ. Al final, l’Eurocambra cedí a les exigències dels Estats i acceptà que no es requerís autorització judicial prèvia per tallar l’accés a Internet.
A canvi s’ha pactat un nou article per protegir els drets dels internautes que no estava previst en la versió inicial de la legislació. El nou article afirma que les restriccions d’accés a Internet “només podran imposar-se si són adequades, proporcionades i necessàries en una societat democràtica”. Aquestes mesures només es podrien aplicar “respectant el principi de presumpció d’innocència i el dret a la privacitat” i com a resultat d’un “procediment previ, just i imparcial” que garanteixi “el dret a ser escoltat” i “el dret a una revisió judicial eficaç i al moment oportú”, és a dir, a posteriori. O sigui, un brindis al sol, perquè qui et tallarà la connexió a Internet no serà un jutge sinó un ens administratiu. Qui garantirà, doncs, que seràs sotmès a un procediment just i imparcial? Clar, l’article diu que un cop t’han tallat la connexió podràs reclamar que la decisió sigui revisada per un jutge. Només faltaria! De totes formes és un procediment del tot injust. Què tothom tingui clar que se’ns han retallat els nostres drets.

Poden morir els blogs?
Pot morir Internet?

Viviane Reding, comissària responsable de Telecomunicacions ha dit: “la nova disposició sobre la llibertat a Internet representa una gran victòria per als drets i les llibertats dels ciutadans europeus“. “Les lleis de tres avisos, que permeten tallar l’accés a Internet sense un procediment previ just i imparcial o sense una revisió judicial efectiva i oportuna, no es convertiran en part de la legislació europea”, va assegurar.
L’acord dels Estats i l’Eurocambra haurà de ser ratificat pels ministres de Telecomunicacions i pel ple del Parlament Europeu durant el mes de novembre per entrar en vigor a principis de 2010. Els Estats membres tindran 18 mesos per incorporar-lo a les seves legislacions nacionals.
Què s’opina a la blogsfera?
José F. Alcántara, autor del blog Versvs i del llibre “La sociedad de control” opina que la nova normativa és un pas més de l’Unió Europeu en la seva lluita contra les llibertats individuals.

Es un día triste, aunque tan sólo sea porque el texto aprobado es tan laxo que va a permitir que cada Estado haga lo que quiera… y ya sabemos cómo hace las cosas el Estado. De entrada, el texto no obliga a que una autoridad judicial supervise las desconexiones de usuarios de internet, justo como Reino Unido y Francia exigían, para poder seguir adelante con sus leyes respectivas (Hadopi y Three Strikes).
Ahora mismo Europa sufre un proceso de suizificación: conversión paulatina en un espacio fuertemente policial en el que nunca pasa nada (no sea que se nos espanten los magos de las finanzas y se vayan con sus especulaciones a otro sitio) y en el que eres libre (mientras con tu libertad no pretendas hacer algo que no te dejen hacer*) camina hacia una sociedad disciplinaria y bajo intenso control policial.

El blog Microsiervos fa un ampli recull sobre l’aprovació del Paquet Telecom. Els autors d’aquest blog valoren l’aprovació de la nova normativa de forma positiva, perquè s’ha suavitzat el seu to.

El objetivo de la reunión era discutir sobre la forma en la que el texto del Paquete trataría las leyes de tres avisos que algunos gobiernos quieren implantar para cortar el acceso a Internet a los ciudadanos que reincidan en la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor, y había mucha preocupación en que el comité pudiera adoptar un texto que no garantizara los derechos de los ciudadanos, a pesar de la oposición expresada por el plenario del Parlamento Europeo a este tipo de medidas.

Podeu llegir el que opina de la nova normativa l’eurodiputat del Partit Pirata Christian Engström al seu blog.

Aquest no és un text perfecte. No és el que jo hagués proposat si l’hagués pogut escriure jo mateix, lliure de restriccions polítiques. Però és prou bo per ser un pas en la direcció correcta. El major problema amb l’article 1.3a és el seu limitat abast. Volem que tots els nostres drets siguin respectats a Internet, igual que a la resta de les nostres vides. Volem la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres. Volem respecte a la nostra vida privada i familiar, i la nostra correspondència, en el món electrònic, així com en altres llocs. Tenim un munt de batalles per combatre abans de poder dir que hem assegurat una xarxa lliure i oberta, on es respectin les nostres llibertats civils. Però, ara, estic desitjant combatre a les batalles.
Per la Quadrature du Net, Europa es troba a mig camí de la protecció dels drets a Internet. Pel col·lectiu Quadrature du Net el nou text conté elements positius com la referència al dret a un “procediment previ, just i imparcial” i el respecte de la pressumpció d’innocència. Malgrat tot, el text inclou passatges ambigus i comporta riscos evidents. L’ambigüitat pot portar a la interpretació lliure i resta per veure com es resoldran molts aspectes que han quedat a l’aire.
« Malgré son manque de clarté et d’ambition, ce texte constitue une arme juridique importante pour continuer le combat contre les restrictions abusives de l’accès au Net. Cet accord ne permet pas de protéger clairement la liberté fondamentale d’accès à Internet, et les menaces planent encore, notamment en raison du lobbying intense des industries du divertissement en faveur du traité ACTA, qui met en danger la Neutralité du Net et cherche à imposer la responsabilité des intermédiaires techniques » conclut Jérémie Zimmermmann, co-fondateur de La Quadrature du Net.
Finalment l’analista de mitjans i periodista Juan Varela opina al seu blog que Internet estarà més vigilada a partir d’ara. Molt recomanable llegir de dalt a baix el que opina Varela. Un extracte:
En Europa ya hay acuerdo en el Parlamento Europeo sobre el controvertido paquete de telecomunicaciones. Un consenso de mínimos que rebaja las amenazas a los derechos de los ciudadanos anteriores pero permite la desconexión y el control de los usuarios por vía administrativa.
La enmienda 138 a las amenazas regulatorias no ha sido aprobada, pero se ha llegado a un pacto que avala la posibilidad de cortar el acceso a internet sin autorización judicial previa, aunque exhorta a respetar los derechos de los ciudadanos y no adopta los tres avisos como norma europea. Cada país podrá adoptar su método de persecución de las descargas con revisión judicial después de la sanción. El mínimo derecho al recurso contra las medidas administrativas previsto en las legislaciones democráticas.
El Europarlamento y la Comisión Europea llaman pomposamente a este acuerdo la Nueva Disposición sobre la Libertad en Internet.