Elliot Fernandez

Front-End Developer

A la Wikipedia informem bé

La notícia en què s’informava, en diversos mitjans, que la Wikipedia donava per mort el premi Nobel de Literatura, ha tingut moltes lectures diferents. Però en massa pocs casos s’ha informat com calia, posant en antecedents als usuaris. Dir que “l’enciclopèdia d’internet ha donat per mort Le Clézio” sense explicar que és una enciclopèdia col·laborativa, […]

Elliot Fernandez | Posted on 14/10/2008 | Updated 03/08/2022

La notícia en què s’informava, en diversos mitjans, que la Wikipedia donava per mort el premi Nobel de Literatura, ha tingut moltes lectures diferents. Però en massa pocs casos s’ha informat com calia, posant en antecedents als usuaris. Dir que “l’enciclopèdia d’internet ha donat per mort Le Clézio” sense explicar que és una enciclopèdia col·laborativa, amb informacions aportades pels usuaris, i que requereixen una certa verificació, és precipitar-se a jutjar la participació a Internet.
La Wikipedia compta amb un gran número d’editors que, de forma voluntària, verifiquen els articles i aportacions dels usuaris, i fan complir una sèrie de normes que, tot i que a vegades porten certes discussions o debats entre usuaris, són necessàries per garantir que les informacions siguin verídiques. Tot i això, l’aportació de dades és més o menys lliure, o oberta a la resta d’usuaris, i per això poden entrar informacions que no siguin del tot certes. Però això es tracta més aviat d’intents de desprestigiar-ne el seu ús, ja que la gran majoria d’usuaris intenten fer-ne un ús responsable.
De la mateixa manera que es critiquen, de tant en tant, els processos participatius a la xarxa, també es pot ampliar a qualsevol col·laboració voluntària. Però a Internet, la globalitat i possibilitat d’aportació per un gran número d’usuaris fa que la “vigilància” sigui molt difícil i laboriosa, fet pel qual de tant en tant assistim a fets com el de la publicació de la mort del Nobel de Literatura d’enguany. En cap cas, però, es tracta d’un “atac d’Internet al Nobel”, sinó de l’acció de “vandalisme” d’un únic usuari, i de l’interès de certs mitjans per desprestigiar el fet que els propis usuaris puguin donar les seves informacions.
Informem bé, doncs, i expliquem a la gent què és la Wikipedia. I fem-ho de manera que comprenguin perquè passen aquestes coses, i perquè estiguin previnguts: una cerca a Google tampoc és garantia de veracitat, però tothom ho té entès; un cercador és una eina que ofereix informacions que els usuaris publiquen a Internet. I la Wikipedia és, en el fons, un cercador de dades aportades pels usuaris en les que, a més de consultar-hi, tots hauríem de contribuir-hi en allò que coneguem. Només així aconseguirem una eina realment útil i veraç. Però si juguem a veure qui la diu més grossa, llavors només farem que engrandir la xifra de “vàndals” que l’utilitzen per molestar i fer-la sortir a les notícies.