Elliot Fernandez

Front-End Developer

Aprovat gran part del paquet Telecom amb algunes modificacions

Aquest matí s’han debatut al Parlament Europeu les polèmiques “esmenes torpede” del Paquet Telecom, conjunt de normes que han de regular el mercat de les comunicacions electròniques. Finalment la nova normativa ha estat aprovada, però s’han aconseguit resultats positius en algunes esmenes, segons informa l’Associació d’Internautes espanyola. El paquet Telecom ha estat aprovat per 548 […]

Elliot Fernandez | Posted on 24/09/2008 | Updated 03/08/2022

Aquest matí s’han debatut al Parlament Europeu les polèmiques “esmenes torpede” del Paquet Telecom, conjunt de normes que han de regular el mercat de les comunicacions electròniques. Finalment la nova normativa ha estat aprovada, però s’han aconseguit resultats positius en algunes esmenes, segons informa l’Associació d’Internautes espanyola.
El paquet Telecom ha estat aprovat per 548 vots a favor, 88 en contra i 14 abstencions. La normativa obligarà a les autoritats nacionals competents a que adverteixin als usuaris d’Internet sobre la vulneració dels drets d’autor, altres usos il·lícits i la difusió de continguts nocius a través d’Internet (esmenes 9 i 191). El projecte, presentat pel conservador britànic Malcolm Harbour es va fer famós per la seva primera versió, on es plantejava la possibilitat de que les adreces IP fossin informació de més fàcil accés per a localitzar als autors de les pàgines en cas de delicte.
sim_original
En un comunicat de l’AI d’aquesta mateixa tarda es fa la següent valoració:

Les esmenes Harbour han estat totes aprovades; seria recomanable que el Parlament Europeu i els qui el formen, o sigui , tots els eurodiputats sense excepció, expliquessin públicament el poc respecte que tenen a la protecció de les dades personals, la violació de les quals en els Estats Membres duu a penes econòmicament molt quantioses i que poden derivar inclús en presó.
És ara el moment de començar a analitzar en detall i amb calma el text final que ha sortit del Parlament i es presentarà ara davant el Consell d’Europa. En concret, les esmenes H2 i H3 s’acaben d’aprovar completament en contra del dictamen del Supervisor Europeu De Protecció de Dades, D. Peter Hustynx. No obstant això, les altres dues “esmenes torpede”, K1 i K2, han estat finalment desestimades.
A més el resultat de l’informe Trautmann és positiu en el sentit que les esmenes 132 i 137 del també irreductible eurodiputat francès Toubon han estat afortunadament també derrotades i l’esmena 138 proposta pel també francès Guy Bono ha sortit finalment endavant.
No obstant això, el funcionament del Parlament Europeu s’ha demostrat de nou profundament contrari a la ciutadania i totalment antidemocràtic quan es permeten procediments com el de les esmenes orals, que es presenten mentre s’estan votant les esmenes. Aquest mètode impedeix que els eurodiputats tinguin temps de si més no entendre el nou text i valorar el sentit del seu vot. En conseqüència, els eurodiputatts no tenen altra opció que seguir els dictats del líder del seu grup sense saber el que estan votant, “multiplicant” de facto un sol vot ad infinitum de manera que només uns membres del Parlament poden canviar tota una esmena. A més s’ha permès la votació d’una esmena presentada en anglès que ha estat mal traduïda a l’idioma alemany alterant el seu significat. En mans de qui estem?
El problema del paquet Telecom en aquest moment és la possible incoherència del text que es presentarà al Consell per a la seva ratificació. Segons l’aprovat, i mancant d’una anàlisi més profunda del text definitiu, sembla que unes esmenes podrien estar en contradicció amb unes altres una vegada analitzades en detall.
L’èxit del dia d’avui no obstant això (apart del rebuig de les esmenes Kamall) és que els europeus hem demostrat que la societat civil pot i ha de mobilitzar-se en defensa dels seus drets i sobretot, que aquesta mobilització té els seus fruits. Gran part del resultat d’avui, així com l’expectació aixecada, es deu a la creixent consciència social de la ciutadania, que exigeix als seus representants en l’Eurocambra que treballin per a ells en lloc de fer-lo en la seva contra.