Elliot Fernandez

Història d'Espanya (curs Batxillerat)

Curs d'història d'Espanya especialment adaptat per les classes de segon de Batxillerat dels instituts ibèrics.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-08-01 | Updated on 2022-09-28

Els pobles de la Prehistòria a la península Ibèrica

Els orígens de la presència humana a la península Ibèrica comencem amb l'arribada dels primers homínids fa 1.200.000 anys.

L'edat mitjana a la península Ibèrica (476 - 1492)

La història de l'edat mitjana a Espanya és un període de més de 1000 anys, entre els segles V i XV.

La monarquia Hispànica a l'Edat Moderna (1492-1808)

L'Edat Moderna comprèn el període format pels segles XVI, XVII i XVIII. Els principals regnes que formaven la monarquia hispànica eren Castella i Aragó.

De l'Antic Règim a l'Estat Liberal (1808 - 1868)

La construcció de l'estat liberal a Espanya va començar a partir de la mort, el 1833, de Ferran VII, l'últim monarca absolutista.

El Sexenni Democràtic i la Restauració Borbònica (1868-1898)

Entre la caiguda d'Isabel II i la restauració borbònica de 1874 es va viure el primer intent de democratització del país per part de les forces progressistes, que no va triomfar per la forta divisió en el si d'aquests partits.

Evolució econòmica i demogràfica d'Espanya al segle XIX

Al segle XIX es produeix el primer Procés d'industrialització a Espanya i es realitzen algunes Importants infraestructures com el ferrocarril. La base econòmica continuarà sent l'agricultura.

La societat espanyola al segle XIX

El segle XIX representa una etapa de canvis profunds en l'economia i la societat. Les noves estructures socials van provocar importants transformacions en l'estructura social.

La crisi del règim de la Restauració (1898-1931)

Després de la pèrdua de les darreres colònies espanyoles el 1898, el règim de la Restauració entrà en una etapa final de crisi que es perllongà fins al 1931 amb l'establiment de la Segona República.

La Segona República (1931-1939)

En aquest article s'analitza l'etapa de la Segona República espanyola en pau (1931-1936), fent especial èmfasi en les reformes socials, econòmiques i polítiques dutes a terme pels diferents governs del període.

La Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939)

La Guerra Civil va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern democràtic de la Segona República contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes.

La dictadura franquista (1939-1975)

El franquisme va ser un règim polític feixista i dictatorial vigent a Espanya entre 1939 i 1975, nascut de cop d'estat i la victòria militar a la Guerra Civil.

Transició espanyola: de la dictadura a la democràcia

La transició es pot considerar com la darrera fase de la dictadura, quan una vegada mort el dictador, s'inicien una sèrie de canvis però des del manteniment inicial de l'ordenament del règim dictatorial.