Elliot Fernandez

Bibliografia Història Edat Mitjana d'Europa

El llistat de bibliografia recomanada d'aquest curs és un conjunt d'obres que permeten aprofundir en el seu estudi.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2010-01-04 | Updated on 2022-08-18

La Bibliografia recomanada del curs d'Història d'Europa a l'Edat Mitjana és un conjunt d'obres publicades sobre la matèria específica que permeten aprofundir en l'estudi de l'època medieval. No és una llista exhaustiva, ni l'única disponible, però serveix per ampliar els temes que s'han tractat durant aquest curs.

1. Manuals de base

2. Obres generals de l'Alta Edat Mitjana

3. Obres generals de la Baixa Edat Mitjana

4. Temes i monografies

5. Bibliografia instrumental