Elliot Fernandez

Front-End Developer

Conquesta i Colonització d’Amèrica (segles XVI-XVIII)

La colonització europea sistemàtica va començar el 1492, quan una expedició espanyola, dirigida per Cristòfor Colom, va navegar cap a l'oest per trobar una nova ruta comercial cap a l'Extrem Orient, però va aterrar inadvertidament en allò que els europeus coneixien com el Nou Món.
Default image
Elliot Fernández

Elliot Fernández

És llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009) i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

08/06/2019 | Darrera actualització:

Comment Sense comentaris

Book Bibliografia recomanada


La colonització europea de les Amèriques descriu la història de l'assentament i l'establiment del control dels continents de les Amèriques per la majoria dels poders navals d'Europa occidental a partir del segle XVI.

Articles del curs: Conquesta i Colonització d'Amèrica (segles XVI-XVIII)

Portuguese Travels
Els viatges de descobriment del món dels portuguesos

Portugal va ser el primer regne europeu que en el procés d'expansió territorial va desenvolupar una expansió ultramarina.

Cristóbal Colón
Cristòfor Colom i la travessia de l’Atlàntic

Cristòfor Colom va fer tot el possible per convèncer la monarquia castellana perquè financessin el seu projecte de descobriment d'una nova ruta més ràpida per arribar a l'Àsia.

Conquesta illes
Antilles Espanyoles: conquesta i ocupació (1492-1519)

La monarquia castellana emprengué la conquesta de les illes del Carib, organitzant el territori i el nou poder, enmig de la improvisació i el caos inicial.

American conquest
Imperi Asteca: conquesta d’Hernán Cortés (1519-1521)

Amplis territoris de l'Amèrica Central van ser controlats per grups de conqueridors castellans. El fet sorprenent va ser que aquestes ocupacions i conquestes van ser molt ràpides.

Imperi inca
Imperi Inca: conquesta de Pizarro (1532-1572)

La conquesta de l'Imperi Inca va durar quaranta anys (1532-1572). El primer contacte entre un espanyol i un inca va ser entre Pedro de Candía i Huayna Cápac.

Consolidacion conquista
Virregnat de Nova Espanya: la conquesta

Als territoris de la Nova Espanya els conqueridors hispans van aprofitar les estructures administratives i fiscals dels indígenes per aconseguir una consolidació ràpida i senzilla del nou poder ocupant.