Elliot Fernandez

Cronologies

Les cronologies o línies del temps ajuden a entendre els esdeveniments del passat i posar-los en relació amb els altres fets del moment.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2022-10-01

Cronologia de l'edat contemporània (1789-1945)

La cronologia de l'Edat Contemporània comprèn un període històric de dos segles, des de la Revolució Francesa l'any 1789 fins al 1945.

Cronologia del món actual (1945-2000)

La Història del Món Actual es correspon amb el període més recent de la història de la humanitat.