Elliot Fernandez

Mapa: Distribució urbana de la població espanyola al segle XIX

El segle XIX la població a Espanya va augmentar, gràcies a la baixada de la mortalitat que va provocar inicialment una transició demogràfica, amb forts increments de la població, passant en els seus moments finals a una estabilitat demogràfica gràcies a la baixada de la natalitat.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-11-25 | Updated on 2022-10-03
Mapa ciutats espanyoles segle XIX
Mapa de distribució de la població a les principals ciutats espanyoles a finals del segle XIX. Elaboració pròpia

Gràfic: Evolució de la població de les principals ciutats espanyoles

Notes del quadre demogràfic:

Fonts consultades: