Elliot Fernandez

Història de l'Edat Antiga a Catalunya

L'Antiguitat a Catalunya és un període molt ampli on se succeeixen la història de diferents cultures, pobles i tradicions. Dins d'aquest període trobarem les civilitzacions iberes, gregues, fenícies, romanes i visigòtiques.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-01-19 | Updated on 2022-09-20

Aquest curs està en elaboració