Elliot Fernandez

Història de Catalunya a l'Edat Moderna

El Principat de Catalunya, com a part de la Corona d'Aragó, i dins la Corona de Castella dels Habsburg, va ser durant l'Edat Moderna territori d'importants disputes polítiques i socials. Entre els fets més destacats hi troben la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-01-19 | Updated on 2022-09-20

Catalunya dins una Europa de monarquies compostes

John H. Elliott defineix la monarquia hispànica dels Àustries com una entitat políticament diversa i plurinacional.