Elliot Fernandez

Història d'Europa a l'Edat Moderna

L'Edat Moderna, seguint la divisió cronològica tradicional, comprèn els segles XVI, XVII i XVIII. Aquest període s'identifica amb un ordre o règim polític i social específic (l'Antic Règim), caracteritzat per la concepció jurisdiccional i patrimonial de la sobirania.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2018-02-07 | Updated on 2022-10-10

La història de l’Edat Moderna a Europa, seguint la divisió cronològica tradicional, comprèn els segles XVI, XVII i XVIII. Aquest període s’identifica amb un ordre o règim polític i social específic (l’Antic Règim), caracteritzat per la concepció jurisdiccional i patrimonial de la sobirania i per la desigualtat dels homes i dones davant la llei.

El sistema de valors i creences de l'Antic Règim tenia un fonament cristià àmpliament acceptat, i manifestava un respecte gairebé absolut cap a la tradició i l’autoritat dels clàssics grecoromans. Se sustentava sobre uns recursos tècnics i unes formes d’organització de la producció i la feina que no eren radicalment diferents de les medievals.

Introducció a la Història Moderna d'Europa

La caiguda de Constantinoble i el descobriment d'Amèrica són dos dels esdeveniments principals que serveixen per delimitar l'inici de l'Edat Moderna a Europa.

Economia al segle XVI: expansió colonial, camp i ciutat

L'Edat Moderna no comportà grans canvis en les estructures econòmiques i socials heretades de la baixa edat mitjana.

Comunitats urbanes i rurals a l’Europa del segle XVI

A l'Europa del segle XVI només un 2% de la població vivia en ciutats de més de 40.000 habitants. En un continent eminentment rural, començaren a sorgir importants nuclis urbans.

L’Europa de l’Humanisme i el Renaixement

L’humanisme va ser un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle XIV, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI.

Reforma Protestant i Contrareforma

El segle XVI a Europa és un període de conflictes religiosos, en el qual es trencà definitivament la unitat de la Cristiandat occidental.

Política d'aliances i conflictes a Europa (1494-1606)

La política del segle XVI va estar marcada per l'establiment de grans estats monàrquics a Europa, que lluitaven per afermar el seu poder amb el control de més territori, tant a Europa com als nous territoris descoberts a Amèrica i al Pacífic.

Articles en preparació:

El segle de Ferro: economia i societat del Barroc