Elliot Fernandez

Història d'Espanya al segle XIX

La història d'Espanya del segle XIX comença amb els ressons revolucionaris que arriben des de França i la invasió de les tropes napoleòniques del país. És el segle del naixement de l'Estat Liberal i les lluites entre liberals progressistes i conservadors.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2018-02-15 | Updated on 2022-09-28

La Il·lustració espanyola del segle XVIII

La Il·lustració va ser un moviment intel·lectual que intentà reformar i modernitzar la societat europea del segle XVIII i entre els seus principals objectius va ser promoure l'emancipació de l'home en tots els camps.

La Guerra del Francès (1808–1814)

El Primer Imperi Francès de Napoleó Bonaparte tenia com a meta convertir Espanya en un regne satèl·lit. Però l'ocupació napoleònica desencadenà la Guerra de la Independència dita també Guerra del Francès, entre el 1808 i el 1814.

L'Estat liberal: la Unió Liberal de Leopoldo O'Donnell

La història d'Espanya al segle XIX es desenvolupa enmig de les intenses lluites entre els liberals i els absolutistes per mantenir-se en el poder.

La crisi final del regnat d'Isabel II. L'oposició política

La Revolució de 1868 fou una sublevació militar que suposà el destronament i exili de la reina Isabel II i l'inici del període anomenat Sexenni Democràtic.

El Sexenni Democràtic (1868-1874)

La Revolució Gloriosa de 1868 significà la instauració d'un règim constitucional parlamentari i la democratització del sistema polític espanyol.

La Primera República espanyola (1873-1874)

La Primera República Espanyola va ser una etapa molt efímera en la història del segle XIX. Va arribar després de l'abdicació del rei Amadeu I de Savoia el 1873 i acabà el 29 de desembre de 1874.

La Restauració borbònica i la corrupció política

La Restauració era un sistema dissenyat des de dalt per assegurar la permanència i estabilitat en el poder dels grups dominants.

Mapa: Distribució urbana de la població espanyola al segle XIX

El segle XIX la població a Espanya va augmentar, gràcies a la baixada de la mortalitat que va provocar inicialment una transició demogràfica, amb forts increments de la població, passant en els seus moments finals a una estabilitat demogràfica gràcies a la baixada de la natalitat.