Elliot Fernandez

Història d'Espanya

La història d'Espanya aquí explicada compren des de l'Antiguitat Clàssica, amb la creació de la Hispània romana, passant per la Hispània visigoda, al-Àndalus, els regnes cristians, la Monarquia Hispànica i la formació i caiguda de l'imperi espanyol, fins a la formació del modern Estat-nació i la instauració de l'actual Regne Constitucional espanyol.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-05-29 | Updated on 2022-10-04

Història d'Espanya a l'Edat moderna

La història d'Espanya a l'Edat Moderna comprèn un període que s'inicia amb el regnat dels Reis Catòlics i el descobriment d'Amèrica (1492) i finalitza amb l'abdicació de Carles IV i l'esclat de la Guerra de la Independència el 1808.

Història d'Espanya al segle XIX

La història d'Espanya del segle XIX comença amb els ressons revolucionaris que arriben des de França i la invasió de les tropes napoleòniques del país. És el segle del naixement de l'Estat Liberal i les lluites entre liberals progressistes i conservadors.

Història d'Espanya al segle XX

La història d'Espanya al segle XX s'inicia amb el trauma produït per la pèrdua de les darreres colònies que encara mantenia el país (Cuba, Filipines i Puerto Rico) en un moment en què les potències europees es repartien mig món.

Història d'Espanya (curs batxillerat)

Curs d'història d'Espanya especialment adaptat per les classes de segon de Batxillerat dels instituts ibèrics.