Elliot Fernandez

Història de l'Edat Antiga a Europa i el Pròxim Orient

L'Edat Antiga és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi romà el 476. Comprèn un període molt extens en el temps i també en l'extensió territorial: la Mesopotàmia, Egipte, el món clàssic i hel·lenístic grec per acabar a l'immens Imperi romà.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2018-03-01 | Updated on 2023-03-14

La Història de l'Edat Antiga és el període comprès entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'imperi romà l'any 476. Abarca un període molt extens en el temps i també en el territori: les zones de la Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma.

Es pot caracteritzar com l'era del naixement de l'escriptura, el sorgiment de les ciutats i els estats, l'especialització social, el naixement de la majoria de les ciències i les arts actuals i una gran expansió demogràfica que va conduir a la creació de grans imperis. El comerç va sorgir com a tal durant aquest període, juntament amb la moneda i les grans vies comercials per als intercanvis.

El règim polític més comú durant tot aquest gran període fou la monarquia. A Atenes va néixer la democràcia i durant els segles de dominació de Roma, l'antiga civilització romana va contribuir en gran manera al desenvolupament de la llei, l'art, la literatura, l'arquitectura, la tecnologia, la religió, el govern i l'idioma al món occidental.


Continguts del curs:

1 - IV i III Mil·lenni a la Mesopotàmia i Egipte

La història de Mesopotàmia està documentada des del 10000 aC al 637 dC (conquesta musulmana). El període més important és, però, el que va del 3100 al 538 aC, durant el qual fou bressol de tres civilitzacions: sumèria, babilònica i assíria.

2 - IV i III Mil·lenni a la Mesopotàmia i Egipte

La història de Mesopotàmia està documentada des del 10000 aC al 637 dC (conquesta musulmana). El període més important és, però, el que va del 3100 al 538 aC, durant el qual fou bressol de tres civilitzacions: sumèria, babilònica i assíria.

3 - II Mil·lenni aC a l’Antic Orient Pròxim

El II aC mil·lenni al Pròxim Orient, comprèn de l’edat del Bronze mitjana a la de Bronze Final. La primera meitat del mil·lenni està dominada pel Regne Mitjà d'Egipte i per Babilònia. L’alfabet es desenvolupa. Al centre del mil·lenni, sorgeix un nou ordre amb la dominació grega minoica del mar Egeu i l’ascens de l’Imperi hitita. El final del mil·lenni va veure l'esfondrament de l'edat del bronze i la transició cap a l'edat del ferro.

4 - I Mil·lenni aC a l’Antic Orient Pròxim

El Primer Mil·lenni abans de Crist engloba l'edat del Ferro a l'Antic Món i veu la transició des de l’Antic Orient Pròxim a l'antiguitat clàssica.

5 - L'època arcaica a l'Antiga Grècia

L'època arcaica és una periodització de la història de l'antiga Grècia amb la qual es distingeix l'etapa on l'Hèl·lade va sortir de l'edat fosca i es van conformar els trets de la civilització grega plenament cristal·litzada en la posterior època clàssica.