Elliot Fernandez

Historiador i Desenvolupador web

Història de l’Edat Contemporània a Europa (segles XIX i XX)

La Història Contemporània d'Europa comprèn un període màximes tensions socials, polítiques i econòmiques. El trencament amb l'Antic Règim i l'expansió del capitalisme i l'imperialisme marquen el segle XIX. Les tragèdies provocades per les dues guerres mundials són les protagonistes de la història del segle XX.
Elliot Fernández

Elliot Fernández

És llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009) i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

Publicat el 15/02/2018 | Actualitzat el 13/09/2022

Comment Sense comentaris


Europa i el món colonial a finals del segle XVIII

La crisi de l’Antic Règim provocà la transformació de les estructures polítiques, econòmiques i socials. Les revolucions liberals es van estendre pels principals països del continent.

Era napoleònica a Europa (1799-1815)

L’Era napoleònica comprèn un període de 15 anys, en els quals Napoleó Bonaparte estengué el seu Imperi per tota Europa.

Congrés de Viena i la Restauració de l’ordre europeu

El congrés de Viena va ser la conferència de les majors potències d’Europa presidit per Von Metternich i que es reuní a Viena entre l’1 d’octubre de 1814 i el 9 de juny de 1815, amb la missió de restablir l’ordre europeu.

Canvis socials i econòmics al segle XIX

Al segle XIX es produeixen canvis socials, econòmics i polítics molt profunds que marquen l’inici de la modernitat a Europa i a les seves possessions colonials.

Liberalisme i nacionalisme al segle XIX

El liberalisme i el nacionalisme van ser les dues ideologies que van marcar les transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals al llarg del segle XIX.

Les revolucions de 1820, 1830 i 1848

Europa va viure diversos cicles revolucionaris durant la primera meitat del segle XIX, entre els més importants el 1820, el 1830 i el 1848.

L’expansió del gran capitalisme industrial

El capitalisme industrial és una nova fase del sistema econòmic capitalista, que es desenvolupa al llarg del segle XIX.

L’Europa de Bismarck i els estats nació liberals

El nou sistema d’equilibri de poder entre les diferents potències europees va ser ideat pel canceller alemany Otto von Bismarck.

Imperialisme i expansió colonial al segle XIX

L’imperialisme va ser un fenomen principalment europeu protagonitzat per Gran Bretanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Rússia i Itàlia, però també van tenir un paper destacat els Estats Units d’Amèrica i el Japó.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

La Primera Guerra Mundial va ser el primer conflicte armat d’abast mundial i va tenir lloc principalment a Europa i al Pròxim Orient entre els anys de 1914 a 1918.

Conseqüències de la Primera Guerra Mundial

D’entre les conseqüències més rellevants de la Primera Guerra Mundial la més tràgica va ser la mort de 12 milions de persones, a més de ser la primera guerra on es va bombardejar la població civil.

El nou mapa territorial de l’Europa d’entreguerres

La nova configuració del món després de la Primera Guerra Mundial va ser decidida per les potències aliades. Acabada la guerra van produir-se diversos esdeveniments que van tenir gran rellevància per l’Europa d’entreguerres.

La Revolució de Rússia (1917)

La Primera Guerra Mundial va obrir un període històric nou a Europa: el de les revolucions comunistes i social-democràtiques. La resposta revolucionària a la guerra va tenir com a principal focus Rússia i Alemanya el 1917 i el 1918.

La Revolució d’Alemanya (1918)

La Revolució de Novembre de 1918 d’Alemanya va tenir lloc en els darrers moments de la Primera Guerra Mundial, entre els mesos de novembre de 1918 fins a març de 1919.

Les democràcies de l’Europa d’entreguerres: Gran Bretanya, França i Alemanya

Els vint anys que separen les dues guerres mundials (1918-1939) van ser una de les èpoques més inestables, políticament i econòmica, pel continent europeu.

Ascens al poder del feixisme a Itàlia

El feixisme va ser una ideologia de caràcter nacionalista i dictatorial, nascuda a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial. Arriba al poder amb la marxa sobre Roma de 1922.

Sistema imperial: el Pròxim Orient, l’Índia, el Japó i la Xina

Les estructures de poder després de la Primera Guerra Mundial canvien en el sistema imperial europeu amb possessions al Pròxim Orient, l’Índia i les possessions del Japó a la Xina.

Estalinisme a l’URSS en l’època d’entreguerres

La mort de Lenin a la Unió Soviètica l’any 1924 i l’ascens al poder de Hitler a Alemanya el 1933 obriren una nova etapa dominada pels règims polítics totalitaris.

Nazisme: l’ascens al poder a Alemanya

L’ascens al poder d’Adolf Hitler a Alemanya el 1933 va obrir una nova etapa dominada a Europa pels règims polítics totalitaris.

Revisió del Tractat de Versalles i la reobertura del conflicte bèl·lic a Europa

L’arribada al poder d’Adolf Hitler a Alemanya i la fi de l’època de bonança econòmica de la dècada de 1920, obrí la porta a qüestionar la pau de Versalles.


La Segona Guerra Mundial (1939-1945)

L’escalada de tensions prèvies a 1939 i el fracàs de la política d’apaivagament de França i Gran Bretanya envers les hostilitats de Hitler van desencadenar en el conflicte bèl·lic més gran de la història.


%d bloggers like this:
Secured By miniOrange