Elliot Fernandez

Història del Món Actual (1945-2000)

La Història del Món Actual és aquella que comprèn el període inclòs en la Guerra Freda: el 1945 amb la fi de la Segona Guerra Mundial i el 1991 amb la caiguda de la Unió Soviètica.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-01-19 | Updated on 2022-10-10

La Història del món actual parteix de la fi de la Segona Guerra Mundial, conflicte que va tenir importants conseqüències a tot el món. Les aliances geopolítiques es van redibuixar i s’establí durant moltes dècades, una divisió del món en dos blocs on els dos aliats vencedors de la guerra (Estats Units i Unió Soviètica) van quedar enfrontats.

Durant la postguerra i fins als anys 1900, els Estats Units i Unió Soviètica van representar dos mons totalment diferents. Els nord-americans eren la superpotència capitalista, favorable de l’economia lliure de mercat. Comptava amb el braç armat de l’OTAN, on hi havia els principals països europeus.

La Unió Soviètica, l'altra superpotència, representava el sistema comunista i aplegava dins el Pacte de Varsòvia els països que havien quedat sota la seva òrbita de control, o sigui, l’Europa de l’Est. Les dues superpotències van estar enfrontades fins al col·lapse de la Unió Soviètica l'any 1991. Van ser els anys de la guerra freda.

Les Conferències de Pau de la Segona Guerra Mundial

Les Conferències de Pau van ser organitzades pels països aliats a partir de 1941 per discutir sobre l'organització del món després de la Segona Guerra Mundial.

La construcció ideològica, econòmica i militar de la guerra freda

Acabada la Segona Guerra Mundial els Estats Units d'Amèrica van construir la teoria segons la qual el món estava dividit en dos blocs antagònics.

Els enemics interiors durant la guerra freda

Durant tota la guerra freda, els dos blocs antagònics havien d'assegurar-se la seva hegemonia. Els dissidents d'ambdós bàndols es convertien en els enemics interiors.

El naixement de la República Italiana

La República Italiana neix el juny de 1946, després de la celebració d’un referèndum institucional els dies 2 i 3 de juny del mateix any.