Elliot Fernandez

Front-End Developer

L'Arxiu Nacional de Catalunya accessible des d'Internet

A través de Vilaweb m’assabento que Arxiu Nacional de Catalunya ha posat a disposició de tothom a través de la xarxa el seu banc de dades digitalitzades [email protected], que fins ara solament es podia consultar des dels ordinadors de l’Arxiu mateix, però que ara s’ha dipositat a Internet per facilitar-ne l’accés general. Conté prop de […]

Elliot Fernandez | Posted on 13/11/2008 | Updated 03/08/2022

A través de Vilaweb m’assabento que Arxiu Nacional de Catalunya ha posat a disposició de tothom a través de la xarxa el seu banc de dades digitalitzades [email protected], que fins ara solament es podia consultar des dels ordinadors de l’Arxiu mateix, però que ara s’ha dipositat a Internet per facilitar-ne l’accés general. Conté prop de cinc mil documents.

L’arxiu digital [email protected] vol ser, sobretot, una eina educativa per a escoles i instituts, encara que també pot servir als investigadors. De moment, hi ha documents dels refugiats de la guerra del 1936-39, de la guerra de successió, registres d’un armer reial del segle XVIII… Tots els documents són còpies digitals de documents conservats a l’Arxiu, i la consulta d’aquestes còpies evita, de passada, la degradació dels originals.
Accés a l’arxiu a Internet