Elliot Fernandez

Els pobles de la Prehistòria a la península Ibèrica

Els orígens de la presència humana a la península Ibèrica comencem amb l'arribada dels primers homínids fa 1.200.000 anys.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2019-08-01 | Updated on 2022-09-26

La península Ibèrica durant la prehistòria

Els orígens de la humanitat és l'etapa històrica coneguda clàssicament com a Prehistòria, perquè és un període del qual no existeixen documents escrits, ja que no s'havia inventat l'escriptura. Només gràcies a les excavacions arqueològiques coneixem aquesta època. La Prehistòria s'ha dividit en dos períodes segons les restes trobades: si són de pedra o si són metàl·liques.

El Paleolític

a) Paleolític inferior: 1000000 aC – 100000 aC

b) Paleolític mitjà: 100000 aC – 35000 aC

c) Paleolític superior: 35000 aC – 10000 aC

cova d'Altamira
Pintura al sostre de la cova d'Altamira
Font: Wikipedia.org

L'Epipaleolític

És una època de transició entre els anys 10000 aC i el 5000 aC. Correspon al període de l'Holocè en què els humans continuen mantenint les estratègies econòmiques de les societats caçadores recol·lectores paleolítiques, abans dels canvis cap a l'economia de producció (agricultura i ramaderia) pròpies del neolític. Per tant, l'epipaleolític s'inicia amb la fi de les glaciacions, que marquen el final del paleolític fa uns 10.000 anys i s'estén fins a l'adveniment de l'agricultura, però en l'ús del terme es troben variacions importants segons els diferents corrents interpretatius.

El Neolític

El Calcolític o Edat del Coure

L'Edat del Bronze

Mapa de la península Ibèrica durant l'Edat del Bronze
Mapa de la península Ibèrica durant l'Edat del Bronze. Font: Wikipedia.org

La cultura dels Camps d'Urnes

L'edat del Ferro. La Protohistòria

Les cultures Indoeuropees van colonitzar el continent europeu. Aquestes cultures provenien de la regió d'Indostan (Índia). La península Ibèrica patirà unes onades migratòries del nord-centre d'Europa.

Els fenicis

Els grecs

Els Tartessos

Els cartaginesos

Els ibers

Els romans

L'Edat Antiga a la península Ibèrica. La Hispània romana

L'arribada dels romans a la península

L'any 400 aC hi havia dues potències dominants al Mediterrani: Cartago i Roma. La rivalitat entre els dos estats els portà a la guerra: la Primera Guerra Púnica (264 - 241 aC). Els cartaginesos volien el domini de les illes de Còrsega i Sicília. S'imposà Roma.

Posteriorment sorgí el problema pel control de la península Ibèrica. Es va signar un tractat per la península Ibèrica: el “Tractat de l'Ebre” que dictava que de l'Ebre en amunt seria un territori de domini pels romans i de l'Ebre en avall pels cartaginesos.

El 198 aC es produí la Segona Guerra Púnica (218 - 201 aC). Hanníbal iniciava la guerra definitiva contra Roma. Hanníbal volia anar pujant per tota la península Ibèrica passant pel territori romà, amb la intenció d'atacar la ciutat de Roma per terra. A Roma es decidí enviar un exèrcit per mar perquè desemboqui a la península Ibèrica i que pogués aturar l'exèrcit d'Hanníbal. L'any 218 aC desembarcaren els romans a Empúries. Derrotaren a Hanníbal i el van obligar a saltar l'estret per tornar-lo a Cartago.

Acabada la Segona Guerra Púnica els romans van decidir quedar-se a la Península, molt atractiva per les seves matèries primeres com els minerals, els cultius de blat, oli i vi i la mà d'obra esclava.

La conquesta

Conquesta romana
La península Ibèrica en procés de conquesta per part de la República de Roma. Any 196 aC.

La romanització

La Romanització fou el procés d'assimilació de la cultura romana per part dels ciutadans autòctons de la península Ibèrica. En l'aspecte polític, en els 700 anys de dominació, primerament, cap al 200 aC, es va dividir la península en dues províncies: l'est era la Hispània Citerior i al sud la Hispània Ulterior. A cada província hi havia el Pretor.

Quan tota la península va ser conquerida, August, declarà la “pax romana” i realitzà una nova divisió territorial. L'any 19 aC formà 3 províncies: la més gran era la “Tarraconenses”, amb capital a Tàrraco. La segona era la “Bètica” amb capital a Còrdova i després fou “Hispalis”, actual Sevilla. Per últim hi havia “Lusitània”, a l'actual Portugal. La capital era Emèrita Augusta.

A finals del segle III Dioclecià reformà els territoris. Va mantenir Lusitània. A la Bètica li afegí Mauritània i la Tarraconenses la dividí en tres: Cartaginensis, Galecia i Tarraconenses.

En l'aspecte social, el 80% de la població era esclava i el 20% plebeu i patrícia. Dintre d'aquesta classe alta, hi havia dos grups: els senatores (amb dret a ser membres del Senat) i els equites (alts càrrecs de l'exèrcit).

En l'aspecte econòmic, els romans eren una cultura urbana. Volien els territoris conquerits per produir aliments i poder-los enviar a Roma. El gran pilar de la indústria a la península eren les mines. Les mines eren propietat de l'estat.

En l'aspecte cultural la immensa majoria de pobles de la península van adquirir la llengua llatina. La religió passà per tres fases. En la primera fase adoptaren la religió grega, politeista. Els romans es van prendre la religió com una qüestió d'estat, fins al 19 aC. Amb l'Imperi, això canvià. L'Emperador era déu i se li havien de fer ofrenes, monuments... Al segle IV es va produir l'últim canvi. Constantí declarà el Cristianisme com a única religió. Això passà l'any 313.

Les ciutats romanes es dividien en dos grups:

A la ciutat havia d'haver-hi el fòrum (lloc central de la vida romana, on es trobaven els serveis públics). El circ (lloc on es feien curses de carros). L'amfiteatre (s'hi feien les lluites de gladiadors). El teatre (l'espectacle més culte, s'hi feia poesia, drames...). Les termes (lloc de reunió social. Hi havia gimnasos, piscines termals...).

Quant als personatges més rellevants d'origen hispà, destacar: