Elliot Fernandez

Mapes per l'estudi de la història

Els mapes són un excel·lent suport per entendre els processos històrics tant del passat com del present.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2022-10-03

Població urbana a Catalunya el 1900 (mapa)

El 1900 Catalunya tenia una població d'1.984.115, dels quals 1.052.977 (53%) vivien a la província de Barcelona.

Mapa: Població de les ciutats d’Europa al segle XIX

La població urbana a Europa va créixer de forma considerable al llarg del segle XIX en la mesura que avançada la Revolució Industrial.

Mapa: Distribució urbana de la població espanyola al segle XIX

El segle XIX la població a Espanya va augmentar, gràcies a la baixada de la mortalitat que va provocar inicialment una transició demogràfica, amb forts increments de la població, passant en els seus moments finals a una estabilitat demogràfica gràcies a la baixada de la natalitat.