Elliot Fernandez

El naixement de la República Italiana

La República Italiana neix el juny de 1946, després de la celebració d’un referèndum institucional els dies 2 i 3 de juny del mateix any.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2013-04-03 | Updated on 2022-09-15

La República Italiana neix el juny de 1946, després de la celebració d’un referèndum institucional els dies 2 i 3 de juny del mateix any.