Elliot Fernandez

Front-End Developer

Per què dir NO a ACTA?

L'Acord Comercial per a la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria o, en la versió més curta, Acord Comercial per a la Lluita contra la Falsificació, i conegut per l'abreviatura ACTA procedent de la denominació en anglès Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

Elliot Fernandez | Posted on 30/03/2012 | Updated 03/08/2022

L’Acord Comercial per a la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria o, en la versió més curta, Acord Comercial per a la Lluita contra la Falsificació, i conegut per l’abreviatura ACTA procedent de la denominació en anglès Anti-Counterfeiting Trade Agreement, és un tractat multilateral amb la finalitat d’establir normes internacionals per fer complir els drets de propietat intel·lectual. L’acord té per objecte establir un marc jurídic internacional per a la focalització de productes falsificats, els medicaments genèrics i la infracció de drets d’autor a Internet, i crearia un nou òrgan de govern fora dels fòrums existents, com l’Organització Mundial del Comerç, l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, o de les Nacions Unides.

Infografia realitzada per Derechoaleer.org, un treball impressionant.