Elliot Fernandez

Historiador i Desenvolupador web

Podemos a 4 anys del 15M

Publicat el 06/05/2015 | Actualitzat el 03/08/2022

Comment Sense comentaris


Índex de continguts:

A una setmana de distància amb el quatre aniversari del naixement del moviment 15M, (veure anotacions en aquest blog del maig de 2011 sobre la manifestació de Barcelona per una democràcia real i les acampades a la Puerta del Sol de Madrid i a la Plaça Catalunya de Barcelona), el partit polític liderat per Pablo Iglesias acaba de presentar el seu programa per a les eleccions autonòmiques del proper diumenge 24 de maig de 2015. La pregunta que cal fer-se és si Podemos és la plasmació política de l’esperit del 15M i si el seu programa marc transforma en propostes reals i concretes les idees plantejades per les diferents assemblees que van treballar de forma tan activa durant els mesos que van durar les acampades del 15M per tot Espanya, i que després van tenir la seva continuïtat en multitud de moviments socials com per exemple, la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques.
El primer que podem dir és que el programa de Podemos proposa 215 mesuresper un projecte de país“, que s’organitzen en 10 punts:

  1. pla de rescat ciutadà, que inclou rescat fiscal i lluita contra el frau fiscal,
  2. garantir la xarxa de salut pública,
  3. educació pública de qualitat des dels zero anys,
  4. retorn dels investigadors universitaris,
  5. rescat de famílies i pimes,
  6. reducció d’alts càrrecs i llei contra les “portes giratòries”,
  7. lluita contra la violència vers les dones,
  8. impuls d’un nou model productius,
  9. impuls a l’eficiència energètica i nou model econòmic,
  10. llei per paralitzar els desallotjaments i limitar el deute hipotecari.

Si entrem en el detall de les propostes veiem que Podemos es marca com a objectiu principal del seu programa de govern el pla de rescat ciutadà, que s’hauria de posar en marxa en els primers 100 dies des de l’arribada a les institucions: “Durante los primeros cien días de gobierno se puede y se debe atender esta emergencia social indigna, dolorosa, vergonzosa, impropia de nuestro país. Porque hay que recuperar la vivienda, la salud, curar la herida de la deuda privada y de la pública, rescatar a las pequeñas y medianas empresas, recuperar y mejorar los salarios.
Així doncs dins del programa de rescat fiscal, Podemos reduir el mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni a 400.000 euros; la supressió de determinades bonificacions al tram autonòmic de l’IRPF i a l’impost de successions i donacions que no tinguin en compte la renda ni el patrimoni previ del declarant.
També proposen una paralització dels desallotjaments d’aquelles famílies que no puguin pagar els seus deutes i que actuïn de “bona fe” i que l’aigua recuperi el seu caràcter de servei públic, així com el gas i l’electricitat. A més d’actuar contra el sobre-endeutament familiar.
La proposta inicial de Podemos d’implantar una renda mínima universal desapareix i ara es proposa igualar les rendes mínimes d’inserció social de les comunitats autònomes al Salari Mínim Interprofessional.
El programa dedicat al foment de l’ocupació és un dels altres punts destacats de Podemos. Estimular la demanda amb inversions públiques en el sector social és una de les propostes per reduir l’atur. Per això asseguren que cal acabar amb les polítiques d’austeritat pressupostàries.
El nou model productiu de Podemos es basa en la inversió en recerca i desenvolupament, R+D+I un 2% del PIB. Investigació i recerca enfocades en l’economia verda: energies renovables, eficiència energètica als edificis i desenvolupament d’infraestructures que fomentin la mobilitat sostenible, com el ferrocarril. I això es relaciona amb la voluntat d’augmentar les inversions en el món universitari amb la creació de parcs de recerca tecnològics i la millora de la situació laboral dels investigadors que volen fer carrera al nostre país.
Destaca un ampli programa de propostes educatives, ja siguin per fomentar l’educació post-obligatòria d’àmbit professional o la paralització temporal de la llei LOMCE, entre moltes altres propostes.
Segurament un altre punt fort de Podemos és el que fa referència a l’anomenada “regeneració democràtica de les institucions” i que té molt a veure amb el moviment 15M i les seves propostes. Proposen garantir l’accés real a les dades de l’administració pública. Tots els diputats i alts càrrecs hauran de realitzar una declaració anual de béns (una primera prèvia a la pressa de possessió); hauran de declarar mensualment les despeses relatives a l’exercici de la seva funció i informar de la seva agenda pública.
En la contractació pública, s’hauran de fer públics tots els contracte amb antelació suficient per evitar monopolis. Es faran públics tots els contractes públics i hi haurà una base de dades oberta.
Podemos inclourà per llei la prohibició de les “portes giratòries” per evitar conflictes d’interessos i regularà també per llei les pressions que exerceixen els lobbys. Es posarà a disposició de tots els funcionaris una bústia virtual anònima perquè puguin denunciar amb total confidencialitat comportaments delictius i corruptes dels seus superiors o càrrecs electes.
Tot això i més, ho podeu llegir al programa marc de Podemos per a les eleccions autonòmiques del 24 de maig de 2015.


Tots els articles del curs:

%d bloggers like this:
Secured By miniOrange