Elliot Fernandez

Historiador i Desenvolupador web

Política de privacitat i ús de galetes

Publicat el 08/09/2022

Aquesta pàgina està pendent d’actualització

D’acord amb la legislació comunitària europea amb relació a la privacitat dels usuaris, informem del següent:

El web “Elliotfern.com” no fa ús de galetes (cookies) pròpies ni de tercers i no cedeix dades de qualsevol classe dels seus usuaris a tercers. Només recollim les dades personals que els usuaris ens proporcionen al formulari de contacte i als comentaris d’aquesta web.

Principis d’aplicació de les dades personals:

En el tractament de les dades personals dels Usuaris s’apliquen els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerim el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques i sempre l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només procedim a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals les necessitem.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, informant a l’usuari del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades dels usuaris seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que apliquem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Moments en els quals procedim a recollir dades personals dels usuaris:

 • A través del formulari de contacte i dels comentaris del blog.

Els drets dels usuaris quan faciliten les seves les dades:

La legislació vigent en matèria de Protecció de Dades reconeix una sèrie de drets que l’Usuari disposa i que en qualsevol moment pot exercir. Aquests drets són:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament

Informem que el lloc web “Elliotfern.com” no utilitza cookies de tercers.

 • No rastregem ni recollim informació sobre l’historial de navegació anterior.
 • Generalment, no obtenim cap informació sobre una visita al lloc que no sigui la informació d’IP del visitant.
 • No escanegem o llegim els teus correus electrònics, enviats sigui a nosaltres o enviats a través d’Elliotfern.com.
 • Elliot.cat no construeix “perfils d’usuari” en funció de les interaccions amb nosaltres, ni tampoc comercialitza al mercat cap informació relativa als seus visitants.
 • Elliot.cat no comparteix l’ús o visualització d’estadístiques amb qualsevol entitat externa, tant pel que fa als usuaris / clients / IP específiques o anònimes o dades agregades.

Com pot l’usuari exercir els seus drets:

Com exercir els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al formulari de contacte següent per exercir els seus drets, que són els següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar-nos si aquesta empresa està tractant les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per l’empresa per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: aquesta empresa deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, aquesta empresa li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


%d bloggers like this:
Secured By miniOrange