Elliot Fernandez

Front-End Developer

El món segons Google

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Rjfc2w2zDM?rel=0] “The World According To Google” (2006) és un documental que explica les interioritats del famós cercador. Dirigit per l’holandès Ijsbrand van Veelen.

Elliot Fernandez | Posted on 20/08/2008 | Updated 03/08/2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Rjfc2w2zDM?rel=0]
“The World According To Google” (2006) és un documental que explica les interioritats del famós cercador. Dirigit per l’holandès Ijsbrand van Veelen.