Elliot Fernandez

Front-End Developer

Tenim accés a tota la informació pública?

L’Estat Espanyol restringeix l’accés lliure a la informació pública. Això és deu entre d’altres coses perquè no hi ha cap normativa sobre transparència al respecte. Espanya és un dels pocs països de la UE que no garanteix per llei la transparència de les institucions públiques. A Espanya prima la cultura del secretisme envers les dades […]

Elliot Fernandez | Posted on 01/06/2008 | Updated 03/08/2022

L’Estat Espanyol restringeix l’accés lliure a la informació pública. Això és deu entre d’altres coses perquè no hi ha cap normativa sobre transparència al respecte. Espanya és un dels pocs països de la UE que no garanteix per llei la transparència de les institucions públiques. A Espanya prima la cultura del secretisme envers les dades oficials i l’apagada informativa. Existeixen 9 principis bàsics entorn el dret d’informació:

1. El dret a la informació és universal
2. S’aplica a totes les entitats públiques, fundacions i organismes finançats amb fons públics
3. Realitzar sol·licituds ha de ser senzill, ràpid (en 15 dies hàbils) i gratuït
4. Els funcionaris tenen l’obligació d’ajudar als sol·licitants
5. Regeix el principi de publicitat de la informació. El secret i la denegació d’informació són l’excepció
6. Les denegacions d’accés a la informació han de ser limitades i estar degudament motivades
7. Tota persona té el dret de recórrer les denegacions d’accés
8. Les entitats públiques, a iniciativa privada, han de posar a la disposició del públic informació bàsica i essencial sense que sigui necessari sol·licitar-la.
9. El dret d’accés a dades i documents ha de ser garantit per una autoritat independent.