Elliot Fernandez

Front-End Developer

Un blocaire és un periodista?

Un blocaire és un periodista? Més d’una vegada m’han fet aquesta pregunta persones que es volen introduir a l’interessant món dels blogs o que fa poc s’han iniciat en això de la blogsfera. És un tema, a més, llargament tractat i debatut a la pròpia blogsfera. En paral·lel trobem el debat sobre si existeix el […]

Elliot Fernandez | Posted on 04/03/2009 | Updated 03/08/2022

Un blocaire és un periodista? Més d’una vegada m’han fet aquesta pregunta persones que es volen introduir a l’interessant món dels blogs o que fa poc s’han iniciat en això de la blogsfera. És un tema, a més, llargament tractat i debatut a la pròpia blogsfera. En paral·lel trobem el debat sobre si existeix el periodisme ciutadà. Avui mateix llegia a Soitu que el Congrés i el Senat nord-americà estan discutint sobre la conveniència o no de dotar als blocaires de la mateixa protecció legal amb la que compten els periodistes. Explica Cristina F. Pereda que no hi ha unanimitat en aquesta qüestió. Segons la versió del Congrés el terme periodista no inclou autors de blogs, escriptors independents o freelance ni col·laboradors. Tota persona que publiqui informació sense estar associada a un mitjà de comunicació perdrà la protecció legal. En canvi el Senat establí que són periodistes totes aquelles persones que realitzen una tasca periodista sense necessitat de ser compensats econòmicament per un mitjà de comunicació, definició on hi entrarien els blocaires.
Està clar que qualsevol persona pot escriure un blog. Però escriure un blog comporta realitzar una tasca periodística? Depèn de l’objectiu que et marquis. Per exemple, qui us escriu no realitza una tasca periodística en aquest blog perquè no és aquest el meu objectiu. Ara bé hi ha molts blogs, sobre tot els especialitzats (en tecnologia, motor, esport, salut…), que si estan realitzant una tasca periodística. El problema és que ho fan fora de les estructures tradicionals del periodisme, però això no significa que no facin periodisme. Fan periodisme perquè tenen voluntat d’informar al lector, contrasten la informació i tracten els temes amb rigor i professionalitat.
Evidentment això no ho pot fer qualsevol persona. Per això no comparteixo la idea de la existència d’un periodisme ciutadà. Estic d’acord amb el periodista (i blocaire) José Luís Orihuela quan diu que

Me niego a denominar “periodismo ciudadano” a los contenidos generados por los usuarios, aunque se trate de contenidos de actualidad o de opinión. Es sencillamente comunicación pública realizada por la gente. Podemos llamarle “medios sociales” si hace falta alguna etiqueta.

Va més enllà quan afirma que

La distinción fundamental que hay que hacer es entre periodismo (en el medio que sea, incluyendo blogs) y contenido generado por los usuarios (que no es periodismo, independientemente del medio por el que se difunda).