Elliot Fernandez

Front-End Developer

Windows preinstal·lat tan sí­ com no

Un jutge ha donat la raó a un ciutadà francès que volia tornar el Windows preinstal·lat que el fabricant del portàtil que havia comprat li havia instal·lat sense demanar-ho. La seva aventura començava el 2006 i no ha estat fins ara que ha vist com la seva reclamació prosperava. Al final li seran retornats 311 […]

Elliot Fernandez | Posted on 28/09/2007 | Updated 03/08/2022

Un jutge ha donat la raó a un ciutadà francès que volia tornar el Windows preinstal·lat que el fabricant del portàtil que havia comprat li havia instal·lat sense demanar-ho. La seva aventura començava el 2006 i no ha estat fins ara que ha vist com la seva reclamació prosperava. Al final li seran retornats 311 euros. De fet aquesta és una pràctica general al mercat. Avui en dia és difí­cil (però no impossible) trobar una botiga on poder comprar un portàtil sense sistema operatiu. Recentment empreses prou importants del sector han anunciat que posaran a la disposició de qui ho desitgi màquines amb Linux preinstal·lat.
La notí­cia de França ens arriba just la mateixa setmana que un informe elaborat pel think tank Globalisation recomanava a la Unió Europea que impedí­s vendre ordinadors amb el sistema operatiu incorporat. Segons aquest organisme així­ existiria major competitivitat i llibertat per l’usuari a l’hora de triar quin programari instal·lar a la màquina. A més rebaixaria de forma substancial el preu dels ordinadors.
Windows 8
En definitiva, bones notí­cies per tots aquells que mica en mica ens hem decidit a donar el pas i confiar amb el programari lliure. Un servidor des del passat mes de juny va deixar d’utilitzar Windows XP per passar a Ubuntu i estic molt satisfet amb els resultats.
Per cert a casa nostra un barceloní­ es troba en el mateix procés que el ciutadà francès. De moment però no ha tingut tanta sort i el seu periple a la justí­cia encara continua. Espero que la seva aventura acabi aviat amb resultats satisfactoris.