El cànon digital podria quedar suspès temporalment

El cànon digital o cànon per còpia privada és una taxa amb la qual els estats volen compensar els autors, editors i distribuïdors pel dret a la còpia privada, que reconeix el dret dels ciutadans a reproduir una obra protegida per la propietat intel·lectual per a ús personal i privat.
Imatge destacada

| Publicat el 24/09/2008

El cànon digital o cànon per còpia privada és una taxa amb la qual els estats volen compensar els autors, editors i distribuïdors pel dret a la còpia privada, que reconeix el dret dels ciutadans a reproduir una obra protegida per la propietat intel·lectual per a ús personal i privat. Derecho-internet.org, blog especialitzat en assumptes legals relacionats amb les noves tecnologies i Internet, ha publicat un extens article on analitza el recent auto de l’Audiència de Barcelona acceptant a preguntar al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees si el cànon digital (l’impost que grava multitud de suports digitals) contradiu la normativa europea.
És el primer pas cap a una hipotètica suspensió del cànon que tantes queixes ha aixecat. Però de fet l’auto de l’Audiència de Barcelona pot tenir conseqüències immediates, perquè la resolució judicial implica la possibilitat de suspendre tots els ingressos i reclamacions judicials pel canon fins que Europa es pronuncii, pel que aquest impost podria quedat sense efecte.

Com s’explica al blog Derecho-Internet.org, davant d’aquesta resolució judicial les empreses deutores del cànon disposen de tres possibilitats: la primera d’elles és consignar-lo en dipòsit en mans d’un tercer en lloc de pagar-lo a les Entitats de Gestió i si Europa ratifica el cànon, pagar-lo a dites entitats. La segona possibilitat és no pagar ni consignar. La tercera és pagar el cànon, però si en uns anys aquest queda anul·lat per Europa, haurien d’interposar una reclamació judicial per obtenir la devolució.
Teniu més detalls sobre aquest auto i les repercussions que pot tenir sobre l’aplicació del cànon al blog abans esmentat.