COVID-19: El CAP Oest, el punt calent de nous contagis per Covid a Terrassa

Només tres de les set ABS de Terrassa estan per sota d’una incidència acumulada de 100 contagis per cada 100.000 habitants
Covid-19 30/09/20

| Publicat el 30/09/2020 | Actualitzat el 28/01/2021

Article publicat originalment al diari digital “Món Terrassa”

A la ciutat de Terrassa les dades de les dues últimes setmanes de setembre mostren una millora en tots els indicadors epidemiològics a totes les àrees bàsiques de salut, excepte l’ABS del CAP Terrassa Rambla, on els contagis i la incidència acumulada pugen respecte de les dades de la darrera setmana d’agost i la primera de setembre.

En l’àmbit general, Terrassa se situa en una incidència acumulada de 205,84 per cada 100.000 habitants. 14 dies enrere era de 282,47. La ciutat s’allunya del valor de 500, considerat pel govern espanyol com al llindar a partir del qual s’han d’aplicar mesures restrictives més dures. Cal veure si es manté la tendència positiva durant les setmanes vinents i tota la ciutat es pot situar en una xifra per sota de 100.

Mapa Incidència Acumulada a Terrassa
Mapa Incidència Acumulada a Terrassa per àrees bàsiques de salut

Malgrat aquesta tendència cap a la millora, Terrassa està encara per sobre dels 200 contagis cada 100.000 habitants, que es considera de risc molt alt. En l’àmbit d’àrees bàsiques de salut, només 3 ABS estan per sota d’una incidència acumulada de 100 contagis per cada 100.000 habitants (CAP Sant Llàtzer, CAP Terrassa Nord i CAP Antoni Creus). Totes les altres estan per sobre del 200.

Les dades més preocupants corresponen a la zona del CAP Terrassa OEST, on la incidència acumulada se situa en 306,56. Però aquí els números mostren una tendència positiva, perquè 14 dies enrere estaven en 375,69.

Cal seguir doncs totes les recomanacions de les autoritats i no abaixar la guàrdia. La responsabilitat segueix sent individual. Cal continuar amb les mesures bàsiques ja conegudes per tothom: 

– Distància de seguretat de com a mínim 1,5 metres entre persones.

– Mascareta obligatòria tant en espais a l’obert com tancats.

– Rentat de mans constant.

– Restricció al màxim dels contactes socials. Les reunions i trobades no poden superar les 6 persones.

-En els espais interiors la recomanació és la de mantenir les portes i finestres obertes per permetre una correcta ventilació i el recanvi de l’aire.

Dades per ABS

Terrassa A – CAP Sant Llàtzer

Terrassa B – CAP Terrassa Est

Terrassa C – CAP Antoni Creus

Terrassa D – CAP Terrassa Oest

Terrassa E – CAP Terrassa Rambla

Terrassa F – CAP Terrassa Nord

Terrassa G – CAP Terrassa Sud