Desinformació o desconeixement total del tema

A través de la periodista i reconeguda blocaire Mercè Molist (web actual) m’assabento que l’associació sense ànim de lucre Guifi.net ha emès un comunicat per puntualitzar i corregir les informacions aparegudes als mitjans de comunicació la setmana passada al voltant de la notícia de la sanció de la CMT a diversos ajuntaments girons pel WIFI municipal. Fen una recerca ràpida per Google trobo la notícia publicada a diversos mitjans:

Els ajuntaments han d’anar molt en compte si volen oferir xarxes Wi-Fi entre els veïns. Si volen crear una xarxa oberta, els consistoris s’han de constituir com a operadors de telefonia. Si no ho fan, poden tenir les mateixes conseqüències que han tingut cinc municipis gironins. La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) els ha multat per haver ofert entre els veïns un accés a internet d’alta velocitat mitjançant una xarxa sense fils. Els ajuntaments buscaven cobrir un buit, ja que en les zones on van instal·lar el Wi-Fi, l’accés a la xarxa per part de les operadores era deficient. Tot i això, la CMT els ha castigat per no haver-se convertit en operadors.


El problema de tot plegat és que hi hagut una desinformació o falta de coneixement total pels periodistes que han redactat aquestes notícies. La Mercè Molist ens explica al seu blog que el problema ha vingut al equiparar el wifi municipal (realitzat a través d’una empresa privada que cobre una quota als veïns) amb el wifi lliure que proporciona una comunitat tan important com és Guifi.net. Com que és un tema que desconec, aquest del wifi lliure, no cauré en el mateix error de TV3 i exposaré el que han explicat a través d’un comunicat la gent de Guifi.net:

Manifestar que llegint les resolucions es desprèn clarament que cap dels Ajuntaments sancionats feien xarxa oberta , i que en canvi, havien promogut operadors privats en el seus municipis, i per tant no tenen ni han tingut mai cap relació amb el que es fa a guifi.net , i que el que ha motivat la resolució de procés sancionador és per un defecte de forma i no pas per una prohibició.

  • Lamentar que la CMT, en el que considerem un excés de zel en l’aplicació de la normativa vigent, prengui aquesta actitud sancionadora contra Ajuntaments de pobles petits i amb dificultats per a l’accés a l’ample de banda. Recordar que la funció reguladora que li és encomanada és per damunt de tot la de vetllar i facilitar la normalitat en el desplegament de les Telecomunicacions, que la Comisió Europea en reiterades ocasions adverteix en els darrers anys als Estats i als seus Organismes Reguladors (ANR) la seva obligació de treballar i adequar les normatives en aquest sentit, prenent especial cura amb qui té dificultats i insuficiències, i d’actuacions com aquesta pot resultar-ne un incompliment de la funció principal que se li encomana al causar confusió, crear la sensació d’intervencionisme discriminatori en l’àmbit de les Telecomunicacions en defensa de determinats sectors, i amb això causar intimidació als qui volen treballar per portar xarxa oberta arreu o hi volen donar suport, forçant-nos a emetre comunicats com aquest i a estar contínuament donant explicacions que fa temps que haurien de ser ja del tot innecessàries. Del rigor en l’aplicació d’una norma no en pot resultar l’efecte contrari al que persegueix la llei, com per exemple, i no només, la directiva Europea 2002/20/CE. El tractament informatiu que causen aquestes resolucions n’és un exemple claríssim i era de preveure que això passaría, perquè ja ha passat moltes altres vegades.
  • Oferim des de la fundació guifi.net el nostre suport i solidaritat als Ajuntaments sancionats, creiem que sancionar als Ajuntaments és inapropiat, en qualsevol cas qui ha de ser sancionat és l’operador comercial que es feia càrrec de l’explotació de la xarxa i no ha fet la notificació corresponent, però no pas a un Ajuntament que actua de bona fe i no te cap ànim de constituïr-se formalment en operador, com a molt ha estat mal assessorat, i encara menys un Ajuntament de poble petit, rural, amb dificultats a l’accés a l’ample de banda, escassos recursos, i a requeriment de denúncies anònimes que segurament tenen la doble intenció de més que no pas fer complir la normativa vigent, treure rendiment de causar situacions de confusió com la que ens ocupa i amb això, perjudicar injustament a tercers al propiciar un abús de dret o un frau de llei.
    Els animem a reconvertir les seves xarxes a un format obert, i a que no defalleixin en la seva determinació a proporcionar ample de banda als seus vilatans.
  • Demanar als responsables polítics que, en la seva qualitat de representants legítims dels ciutadans, en lloc de lamentar-se resignadament quan es produeixen aquestes situacions tan absurdes i desagradables, procurin fer les coses bé i treballin activament per resoldre definitivament aquestes situacions. Recordar-los que encara que representin corporacions locals petites, hi ha organismes supramunicipals a qui hem d’exigir que treballin amb eficàcia, i proporcionant un marc normatiu i la seguretat jurídica necessària per facilitat l’accés a l’ample de banda a tothom i de forma justa.
  • Constatar, un cop més, que el model de franquícia municipal o operador privat que moltes vegades s’ha promogut des d’alguns sectors de les administracions públiques, no és cap garantia ni de fer les coses ben fetes, ni de sostenibilitat en el projecte, ni evidentment tampoc de compliment de la normativa vigent, mes aviat al contrari, sovint en resulten exemples d’importants despeses mal aprofitades, un servei deficient i amb poc compromís, i pràctiques que no son cap exemple d’un bon ús compartit de l’espectre radioelèctric sense llicència. En canvi, un model de xarxa oberta com el de guifi.net ofereix moltíssimes més garanties en tots aquests sentits: Tenim milers de quilòmetres de xarxa, amb presència en centenars de municipis, connectant molts més ciutadans que no pas cap d’aquests “operadors municipals” que promouen xarxes privades, i el model de xarxa oberta es complementa molt bé amb la cooperació i col·laboració dels Ajuntaments.
  • Exigir als mitjans de comunicació que quan es fan ressò d’aquesta mena d’informacions, procurin contrastar bé les informacions, conèixer bé la naturalesa de la sanció i del fet informatiu, explicar-ho bé, evitant confusions i abstenir-se d’extreure conclusions, generalitzant-les o fent-les extensives als qui fem xarxa en format obert, no hi tenim res a veure, i precisament ens caracteritzem per fer tots els esforços possibles al nostre abast per fer les coses ben fetes i legalment. Amb aquestes tractaments informatius estan perjudicant a tercers i per tant ens reservem el dret a exigir-los una rectificació.