El tancament de la Facultat de Lletres

Amb la intenció de facilitar la màxima informació a tothom sobre el tancament d’estudiants a la Facultat de Lletres de la UAB el passat dimarts, reprodueixo dos comunicats: un de l’Assemblea d’Estudiants i l’altre del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i l’Equip de Govern de la UAB.

Foto: Lluís Bonet
Foto: Lluís Bonet

Comunicat Assemblea Estudiants: Mossos a la UAB
El dimarts 4 de març una seixantena d’estudiants es van tancar a la facultat de filosofia i lletres de la universitat autònoma de Barcelona, acció de protesta contra l’aplicació de la LOU derivada del procés de Bolonya. L’acte va començar a la 13h del migdia desallotjant tots els estudiants i treballadors de la facultat, bloquejant els diversos accessos de la facultat. l’Objectiu era parlar amb el rector de la universitat per tal de negociar i que atures l’aplicació del pla de Bolonya.
El rector es va negar contínuament a parlar i atendre les demandes dels estudiants, amenaçant amb avisar els mossos d’esquadra, això es va allargar durant tota la tarda, fins que cap a les 21h tres furgons dels mossos d’esquadra van irrompre a la facultat de filosofia i lletres, primer van apagar els llums per tal de que les càmeres no poguessin tenir imatges de la seva actuació, acte seguit van fer fora a cops de porra a tota la gent que es trobava concentrada en mostra de suport als estudiants tancats dins la facultat, després de causar ferits i colpejar la gent que es manifestava pacíficament van entrar dins la facultat i van fer fora els estudiants que s’havien tancat.
Els estudiants tancats van ser identificats per la policia, l’acció ha tingut ressò els mitjans de comunicació, en especial TV3 que en comptes d’explicar el perquè de la protesta s’han limitat a dir que s’ha desallotjat una facultat on uns estudiants s’hi havien tancat. Des d’aquí tot el nostre suport als estudiants ferits i reconeguts per la policia.

Demandes del Tancament
Convocatòria i enviament de nota pública per una Roda de Premsa amb tots els mitjans amb la presència mínima del Rector, Vicerector d’Afers Acadèmics i Gerent per tal de comunicar els següents tres punts:
Actualment les universitats, i en aquest cas la UAB, entenen que no es pot aplicar la LOU, l’EEES i les àrees lligades en aquest procés a causa dels greus dèficits estructurals que pateixen pel que fa a la manca de personal i les seves condicions laborals a més del dèficit de finançament públic.
L’actual situació de quiebra econòmica de la Universitat per manca de finançament públic per mantenir el seu funcionament actual i els mínims estàndards de qualitat acadèmica i investigadora i d’equitat social que se’l pressuposa a la universitat pública en tant que servei públic. I la situació vulnerable pel que fa a la seva autonomia envers les ofertes d’inversió per part dels lobbies empresarials.
La inexistència d’una línia de finançament públic per garantir l’aplicació de la reforma de l’ensenyament superior establerta per la LOU i l’EEES i totes les àrees a relacionades amb aquest procès (com ara, l’Agència Europea de Investigació), amb garanties de qualitat acadèmica, investigadora i d’equitat social per al conjunt del sistema universitari (beques per estudiants, beques de mobilitat, implementació de noves tecnologies, aplicació de noves pedagogies, introducció de nous sistemes docents…)
L’actual situació situa a les universitats i, en el cas específic a la UAB, en un equilibri molt dubtós pel que fa al compliment de la legislació laboral vigent alhora de cobrir les necessitats d’investigació, docència i serveis de la universitat.
Per tal cosa, anuncia i denúncia públicament:
a) Que la greu manca de finançament públic actual impedeix a les universitats, i en aquest cas a la UAB, assolir els objectius que ha de tenir en tant que institució pública (producció i transmissió de coneixement, desenvolupament social, formació de ciutadans democràtics amb una formació de qualitat i substantiva, …)
b) Que en tant no s’articuli un sistema de finançament públic amb garanties d’equitat del sistema
d’universitats públiques, i en aquest cas la UAB, aquesta universitat paralitza l’aplicació de la LOU i del RD de Graus a la UAB.
c) La elevació d’aquesta postura a la Generalitat, la Associació Catalana d’Universitats Públiques i al Govern de l’Estat espanyol i a totes les instàncies per tal de que s’obri un debat PÚBLIC i amb la participació de tots els sectors implicats amb garanties democràtiques sobre quin i com ha de ser el futur de l’ensenyament superior.

Comunicat Deganat
El Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i l’Equip de Govern de la UAB declaren que el dia 4 de març del 2008 la normalitat acadèmica va ser interrompuda pels fets que es relacionen a continuació: 
a)  Un grup de persones amb granota i passamuntanyes i proveït de cadenes, tenalles i cadenat van tancar els accessos interns i externs de la Facultat, a partir de les 12,45 hores.
b)  Un altre grup, alguns d’ells estudiants de la Facultat, van comminar els estudiants, professors i personal de l’administració, a sortir de la Facultat amb l’objectiu de tancar-la i ocupar-la; amb amenaces i intimidacions a alguns professors i personal de l’administració.
c)  Al mateix temps, es comminava la degana a donar l’ordre d’abandonar la Facultat.
d) Utilitzant mobiliari de la Facultat, cadires, taules, armaris, fotocopiadores, van aixecar barricades fins al sostre en els accessos tancats.
e)  Davant d’aquesta situació, el Deganat va ordenar l’evacuació total de la Facultat.
f)  El grup que protagonitzava aquests fets va declarar la Facultat de Filosofia i Lletres tancada i ocupada.
g) Des del primer moment es van intentar establir negociacions per part de la degana, del vicerector d’Estudiants, de l’adjunt al vicerector d’Estudiants i del secretari general,  amb les persones que ocupaven la Facultat.  Tot i que se’ls va oferir fins i tot d’ocupar una zona de la Facultat, però permetent l’accés a les persones que ho necessitessin, es van negar a qualsevol acord.
h) Cap a les set del vespre, es va comunicar per megafonia l’ocupació indefinida de la Facultat.
i)  Davant d’aquesta situació, el rector, d’acord amb la degana, va demanar la intervenció de les forces de seguretat per assegurar que s’obria l’accés a la Facultat.
El Deganat condemna aquests fets, lamenta que s’hagi hagut d’arribar a la intervenció policial i dóna ple suport al comunicat del Consell de Govern de la UAB.
Degana  de la Facultat de Filosofia i Lletres, Helena Estalella
Rector de la UAB, Lluís Ferrer