Elliot Fernandez

Front-End Developer

El dret de citació als blogs

A CiberPrensa.com han fet un resum d’un article original publicat a Bloguer Law al voltant del dret de citació als blogs segons el que marca la legislació vigent a l’Estat espanyol (Llei de Propietat Intel·lectual). En dita llei a l’article 32, sobre citacions i ressenyes, diu que «és lícita la inclusió en una obra pròpia […]

Elliot Fernandez | Posted on 11/09/2008

A CiberPrensa.com han fet un resum d’un article original publicat a Bloguer Law al voltant del dret de citació als blogs segons el que marca la legislació vigent a l’Estat espanyol (Llei de Propietat Intel·lectual). En dita llei a l’article 32, sobre citacions i ressenyes, diu que «és lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que (…)». Però com ens afecta això als blocaires?
Si apliquem la legislació vigent en el cap d’Internet i més en concret als blogs, segons Bloguer Law, el dret de citació actua de la següent forma:

  • Només es permet la inclusió d’un fragment de l’obra original per utilitzar-lo com a cita per comentar-lo, analitzar-lo o valorar-lo.
  • Només es podrà realitzar amb finalitats docents o d’investigació.
  • No es pot fer un ús indiscriminat d’aquest recurs.
  • S’ha d’indicar clarament la font: l’autor i el títol de l’obra i la data de publicació.

Crec que són conclusions bastant òbvies i de sentit comú, coses amb les que normalment tothom ja hi pensa, inclús aquesta estranya espècie humana que som els blocaires. En definitiva, que no es poden copiar articles complets sinó fragments dels mateixos i sempre indicant la font.
Original a: Bloguer Law
Via: CiberPrensa.com