Drets d'autor: pel govern suís l'actual marc legal és suficient

Després de realitzar un rigorós estudi al voltant de l’impacte de les descàrregues per Internet, s’ha pres la determinació de mantenir la legislació vigent que considera perfectament legals les descàrregues per a ús personal, perquè el seu impacte no perjudica a la indústria.
Administració federal de la Confederació Suissa: “Violazioni del diritto d’autore in Internet: il quadro giuridico attuale è sufficiente” (traduït: Violacions del dret d’autor a Internet: el quadre jurídic actual és suficient)