Dues perspectives sobre el Procés de Bolonya

L’estudiant de Polítiques de l’UAB Joan Gil Oliveras comenta en el seu bloc les dues entrevistes que Marina Mir ha realitzat a dues persones amb opinions diferents sobre el Procés de Bolonya. La primera és a Isabel Benítez Romero, membre activa de la PMDUP (Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública) que manté una posició contrària a les reformes. Per altra banda hi ha Francesc Vilallonga, professor Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, de Barcelona.
Podeu llegir les dues entrevistes en aquesta pàgina i els comentaris d’en Joan Gil aquí. Reprodueixo el comentari que li he fet al seu bloc:

Bon article, gràcies. De tot plegat extrec dues idees:
– o a hores d’ara ningú dins la comunitat universitària sap a on ens portaran les reformes de la LOU i la implantació de Bolonya.
– o ningú parla clar per por a que la realitat contradigui la versió oficial pro-Bolonya.
Vist lo vist m’inclino més per la segona. De totes formes la magnitud de les reformes és tal i la poca informació al respecte és també tan gran que ara mateix em resulta molt difícil formar-me una opinió sòlida al respecte de Bolonya.