Els costos de la immigració

El catedràtic de sociologia Ignacio Sotelo escriu en un article quins són els costos de la immigració. Si això ho apliquem al cas espanyol tenim que van ser els empresaris els interessats en cridar aquesta mà d’obra immigrada per treballar en els sectors no productius i no qualificats (la construcció bàsicament).

Treballadors immigrants a la construcció
Treballadors immigrants a la construcció

A aquests treballadors mai ningú els va regularitzar la seva situació legal al país i per tant treballaven al marge del sistema de cotització a la Seguretat Social. Un negoci rodó pels empresaris però no tan rodó per l’Estat que veia com un exèrcit de treballadors no cotitzaven (i per tant no pagaven impostos) però que si feien ús dels serveis de l’Estat del benestar (sanitat, educació…).

Si a ello se suman los costes que en educación y sanidad trajo consigo la reunificación familiar de una población que había desembocado en el paro, pronto se cayó en la cuenta de que, si bien las empresas se habían beneficiado, y mucho, de la inmigración, el Estado, es decir, el conjunto de los contribuyentes, al final es el que se encarga de los altos costos de mantener cientos de miles de trabajadores sin una perspectiva de poder emplearlos.

Ignacio Sotelo, “Los costes de la immigración