Espanya militaritzada

José Luís Rodriguez Zapatero, secretari general del PSOE i President del Govern espanyol, acaba de declarar l’estat d’alarma nacional i militaritzar els serveis aeroportuaris (gestió del control aeri), en una decisió inèdita des de la restauració democràtica. Recordin la data d’avui, dissabte 4 de desembre de 2010. Espanya militaritzada.
El que ha fet avui el govern socialista és militaritzar un servei públic, el control de la navegació aèria. Declarar l’estat d’alarma equival a la declaració de l’estat de guerra, tal com succeïa a Espanya a inicis del segle XX. Un exemple el tenim en la vaga de la Canadenca del 1919:

El dia 9 el capità general de Catalunya, Milans del Bosch, publicava un Ban ordenant la militarització dels empleats de les empreses d’aigua gas i electricitat majors de 21 anys i menors de 31 (sota pena de 4 anys de presó als que no es presentessin als llocs de reclutament). La mesura no tingué efecte, ja que els vaguistes que es presentaven a la feina es negaven a treballar i eren empresonats al Castell de Montjuïc (fins a 3000 obrers foren empresonats). La CNT respongué amb la vaga general a Catalunya. El govern decretà l’estat de guerra, però al mateix temps enviava a Barcelona el subsecretari de la Presidència per pactar amb el Comitè de Vaga. (Font: VeuObrera.org)

Recorre a la militarització dels serveis públics o de transport és un vell recurs del poder per acabar amb les reivindicacions dels treballadors.

Vehicles de la unitat militar d'emergències a l'exterior de l'Aeroport de Barajas
Vehicles de la unitat militar d’emergències a l’exterior de l’Aeroport de Barajas

Un dia tràgic per a la democràcia a Espanya. La declaració de l’estat d’alarma d’aquest dissabte servirà, en un futur, com a precedent per utilitzar-lo quan el govern de torn tingui problemes d’ordre públic i hagi de recórrer a solucions expeditives.