Història de Catalunya V: Sistema político-constitucional del Principat de Catalunya