Elliot Fernandez

Front-End Developer

Història de França

França ocupa pràcticament tot el territori de la Gàl·lia d'època romana i se situa com a antecedent històric del país. Aquí en repassem els principals esdeveniments d'època moderna i contemporània.

Elliot Fernandez | Posted on 29/05/2019