L'infern del periodisme

Els periodistes que no fan bé la seva feina tenen un racó propi a l’infern:

  • al pis -1 es troben els periodistes superficials, els que mai investiguen;
  • a la -2  els imprecisos, els que no contrasten les fonts;
  • a la -3 els tendenciosos;
  • a la -4 els “saltaneros”, els qui abusen del seu poder;
  • a la -5 els sensacionalistes;
  • a la -6 els servils, els que es venen als interessos
  • i a la -7 els calculadors, són mercaders, no els importa el periodisme, només els diners.

Enllaç al vídeo