Les Ràdios lliures estan amenaçades per la Generalitat

El passat 29 de juliol de 2010 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte que informa públicament del Projecte de Decret dels Serveis de Comunicació Audiovisuals sense Ànim de Lucre a Catalunya (veure en pdf). Una de les emissores de ràdio lliure històriques de Catalunya, Contrabanda FM, es declara en contra del projecte. Aquests són els seus arguments:

En primer lloc, es publica en un període de vacances que dificulta l’organització social i la discussió pública adequada sobre aquest Projecte de llei, pel qual s’han atorgat només 20 dies hàbils per examinar-lo i formular les al·legacions i observacions pertinents.
A més, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, encarregat de l’elaboració d’aquest Projecte, no ha consultat degudament ni prèviament als mitjans audiovisuals sense ànim de lucre, ni a la població en general, a través de consultes, taules o fòrums de discussió pública, per a debatre i opinar abans de la seva elaboració.
Resumint, el Projecte de Decret genera diverses inconformitats, a saber:
* Delimita el dret a un bé públic (l’espai radioelèctric), el qual ha ser de lliure accés per a la societat civil, que exerceix particularment un mitjà de comunicació no comercial.
* Per a accedir a l’espai radioelèctric, cal sol·licitar una llicència a través d’un procediment de concurs. Això significa que es delimita la llibertat d’expressió especialment als mitjans de comunicació no comercials i autogestionats, ja que es veuen sotmesos a un seguit de tràmits burocràtics (en aquest cas a través del Consell Audiovisual de Catalunya) on han de competir, entre ells mateixos, per aconseguir una llicència i un lloc en l’espai radioelèctric, quan hauria de ser un dret de lliure accés.
Arreu de Catalunya, i particularment a la ciutat de Barcelona, existeixen diversos mitjans de comunicació, no comercials i autogestionats, antics, nous, alguns per néixer, i tots han de tenir dret a un lloc en l’espai radioelèctric.
*En cas de comptar amb llicència, entre altres tràmits, aquesta llei el que fa és il·legalitzar i criminalitzar els mitjans de comunicació no comercials de Catalunya. És a dir, el govern, en lloc d’afavorir “els serveis de comunicació sense ànim de lucre”, el que fa és limitar la llibertat d’expressió, és a dir, viola l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans i l’article 20 de la Constitució Espanyola, i atenta contra el dret a exercir un mitjà de comunicació lliure, crític i social, com ho indica la Legislació sobre Radiodifusió Sonora de la Unesco (2003).
¡Per uns mitjans lliures, no comercials i autogestionats!