L'historiador és una persona compromesa amb el present

Avui hem tingut un interessant debat a la universitat. Hem parlat sobre la funció social que hem de desenvolupar els historiadors. El missatge ha estat molt clar. La nostra és una ciència social i per tant treballem sobre les persones, fent un anàlisi de la realitat humana. Per això res ens és aliè. L’historiador, hem dit, ha de ser una persona compromesa amb la societat i amb la realitat que analitza. La nostra preocupació per l’avui constitueix l’objectiu primordial de l’historiador. Hem d’estar preocupats pel que passa al present, no només del passat.

“Els historiadors protagonitzen una autèntica revolució metodològica, destinada, primordialment, a aconseguir la major aproximació possible entre la Història com a ciència i la vida humana com a realitat. Avui l’historiador és necessàriament un home del tot engagé (compromès) en la problemàtica del món. La preocupació “actual” –l’interès del present- constitueix l’objectiu primordial de l’historiador” [Joan Reglà. Introducción a la historia. Barcelona, Teide, 1970 –una segona edició de 1979].

L’historiador analitza les societats humanes en moviment:

“L’objecte que crec reconèixer en la meva reflexió d’historiador… l’objecte al que m’aferro són les societats humanes en moviment” [P. Vilar. “El método histórico”, a: Althusser, método histórico e historicismo. Barcelona, Anagrama, 1972; es tracta d’uns debats organitzats pels “Cahiers du Centre d’Études Socialistes” sobre el tema Dialèctica marxista i pensament estructural realitzats el 1967].

Per últim hem parlat sobre si l’historiador ha de ser imparcial. L’historiador és una persona que viu en un temps determinat, un present concret. L’historiador selecciona el passat i es compromet, sempre amb un criteri objectiu, però mai serà imparcial.

“Tota visió global de la història constitueix una genealogia del present. Selecciona i ordena els fets de forma que portin en la seva seqüència fins a donar compte del present, gairebé sempre amb la finalitat, conscient o no, de justificar-la” [Josep Fontana. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica, 1982].

Reivindiquem la important tasca de l’historiador. No ens hi guanyarem la vida, segurament, però la nostra és una feina imprescindible per donar les eines a la societat per poder millorar el nostre present