Les mancances de l’Ambicia’t

Terrassa disposa com a Barcelona d’un servei públic de lloguer de bicicletes, l’Ambicia’t. Hi ha però algunes diferències importants entre una ciutat i l’altre. Per exemple, mentre a Barcelona donar-se el servei és de pagament (amb una quota crec recordar de 26 euros a l’any) a Terrassa el servei és totalment gratuït. Però la principal […]
Imatge destacada

| Publicat el 26/09/2007

Terrassa disposa com a Barcelona d’un servei públic de lloguer de bicicletes, l’Ambicia’t. Hi ha però algunes diferències importants entre una ciutat i l’altre. Per exemple, mentre a Barcelona donar-se el servei és de pagament (amb una quota crec recordar de 26 euros a l’any) a Terrassa el servei és totalment gratuït. Però la principal diferència entre ambdós serveis és la xarxa d’estacions de bicicletes. A Terrassa la xarxa és força reduïda, quedant limitada només al Centre de la ciutat.
Aquesta xarxa limita o directament impossibilita els desplaçaments entre un extrem i l’altre de la ciutat. Això i la nul·la existència de carrils bicis són les dues grans mancances d’aquest servei a Terrassa. Com a usuari de la bicicleta des de fa molts anys a la ciutat i també del servei de l’Ambicia’t proposo algunes mesures per millorar-lo:

Coses que no canviaria:

Nota: He llegit recentment que es vol obrir una nova estació al centre cí­vic de Ca n’Anglada. Seria un primer pas per expandir la xarxa a la resta de la ciutat, però encara està molt lluny el servei d’arribar a tota la ciutat.