No hi haurà democràcia informativa sense una democràcia econòmica

Internet ha ajudat a canviar importants paràmetres de la nostra societat. La xarxa ha democratitzat àmbits fins fa molt pocs anys restringits a uns pocs. Internet ha esdevingut l’eina que ha permès crear una veritable democràcia informativa. Mai fins ara cap mitjà ho havia permès. Ni la premsa, la ràdio o la televisió havien permès l’accés massiu dels ciutadans a la informació. Però no només ha permès aquest accés sinó que ens ha permès ser protagonistes i creadors d’informació. Sense Internet hagués estat impossible que qui us escriu s’hagués pogut expressar. Ja de per si això és revolucionari. Evidentment la incidència social d’un espai com aquest blog, llegit per unes 250 persones al dia, és encara petita.
És cert que en els darrers anys hi hagut una gran expansió en la generalització de l’accés a la xarxa als països desenvolupats però sempre ens oblidem de l’altre meitat de la població que viu en països en vies de desenvolupament o del Tercer Món. L’accés ple a la democràcia informativa està condicionada directament a l’accés a la democràcia econòmica. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat la Primera “Jornada de Mitjans, política i democràcia” organitzat a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). No hi haurà democràcia informativa sinó associem aquest propòsit amb la necessitat de democràcia econòmica.
En realitat Internet ha fet possible aquesta democràcia informativa a la petita part de la població mundial. Ni tan sols cal trobar-se als països del Tercer Món per veure’s impedit per accedir a aquesta democràcia. Moltíssima població són analfabets digitals i entre els que tenen la possibilitat d’accedir a Internet encara són pocs els que utilitzen les eines de comunicació social. Hi ha molt camí a recòrrer. Mentre existeixen les desigualtats econòmiques no existirà mai una veritable democràcia informativa.