Retallades als polítics (que mai faran)

Faig una sèrie de propostes per evitar les retallades socials, introduint mesures de contenció de la despesa pública d'aplicació immediata a Espanya i Catalunya. Ara que les polítiques d'austeritat i rigor són a l'ordre del dia proposo retallar beneficis als polítics.
Imatge destacada

| Publicat el 15/05/2012

Faig una sèrie de propostes per evitar les retallades en les polítiques socials, introduint mesures de contenció de la despesa pública d’aplicació immediata a Espanya i Catalunya. Ara que les polítiques d’austeritat i rigor són a l’ordre del dia proposo retallar beneficis als polítics.
És del tot necessari dur a terme un pla de racionalització de l’administració pública, que elimini duplicitats entre organismes, suprimeixi ens territorials inútils i ordeni per decret una baixada de sous als alcaldes, regidors i mànagers de les agències públiques per equiparar les seves retribucions als sous mitjans dels catalans. Estic segur que d’aquesta forma ens estalviaríem molts milers d’euros als Pressupostos públics, sense privatitzacions i filigranes vàries.

Artur Mas i Andreu Mas-Colell anunciant les noves retallades. Foto: Xavier Bertral (ARA)
Artur Mas i Andreu Mas-Colell anunciant les noves retallades. Foto: Xavier Bertral (ARA)

Despeses relacionades amb els partits polítics:

  1. Acomiadar el personal de les administracions públics col·locats a dit pels partits polítics, que no han passat mai cap concurs públic ni han demostrat cap mèrit professional ni competència per ocupar aquell càrrec. Prohibir per llei aquesta pràctica.
  2. Reduir el finançament públic als partits polítics. Màxima transparència. Obligació de publicar els balanços anuals dels partits i fer-los accessibles als ciutadans.
  3. Mandats màxims de dos legislatures a alcaldes, regidors, diputats autonòmics i Presidents de la Generalitat.
  4. Decret per uniformitzar retribucions als càrrecs públics i assimilar-los a la mitjana dels sous dels catalans.

Despeses relacionades amb la distribució territorial del poder:

  1. Supressió de les Diputacions provincials. Repartir les seves competències entre ajuntaments i Govern de la comunitat autònoma.
  2. Supressió de les comarques i els seus Consells.
  3. Racionalització del número d’ajuntaments i supressió de municipis que no superin un número mínim d’habitants (5.000 hab.).

Aquestes són unes quantes idees. N’hi han més. Alguna proposta d’aquesta llista serà realitzada? No ho crec pas…