Etiqueta: Dret a la informació

Blog post

Tenim accés a tota la informació pública?

L’Estat Espanyol restringeix l’accés lliure a la informació pública. Això és deu entre d’altres coses perquè no hi ha cap normativa sobre transparència al respecte. Espanya és un dels pocs països de la UE que no garanteix per llei la transparència de les institucions públiques. A Espanya prima la cultura del secretisme envers les dades […]