Franquisme i regionalisme conservador català: l’últim Cambó

La fi del món regionalista (l’últim Cambó com a exemple)

La Lliga Regionalista representà el catalanisme conservador que durant el primer terç del XX havia estat hegemònic, però que amb l’arribada de la Segona República quedà desplaçat per ERC. Per la Lliga l’etapa de la República fou complexa, complicada, de mala adaptació als temps moderns. Va assumir molt malament la pèrdua de l’hegemonia política als anys de la República. La República no fou mai el projecte polític de La Lliga. Greu error de Francesc Cambó, en donar suport a una monarquia ja en plena desastre.

El febrer de 1933 es produeix un intent seriós de modernització i de posada al dia del missatge i l’organització de La Lliga, que canvia de nom i passa a dir-se Lliga Catalana. Fitxa noves firmes per a La Veu de Catalunya, per convertir l’òrgan de premsa en un diari prou representatiu de la classe treballadora. Aparentment té èxit quan queda com la primera força a Catalunya a les eleccions generals de novembre de 1933.

Francesc Cambó
Retrat de Francesc Cambó als anys 30 (Font: Wikipedia.org)

La Lliga tingué un paper notable en la polèmica Llei de Contractes de Conreu que desencadenà un conflicte institucional Estat-Generalitat, un dels desencadenants dels Fets d’Octubre de 1934. És una etapa en què apareix un competidor directe a la Lliga per la dreta, la delegació catalana dels representants de Gil Robles (CEDA). Entre l’octubre de 1934 i el febrer de 1936 la Generalitat queda suspesa i La Lliga assumeix aquells ajuntaments intervinguts i el que queda del govern autonòmic. El que serà per La Lliga un gest per salvar l’autonomia catalana, des de les esquerres es veié com una traïció. Des de l’esquerra es va començar a veure en La Lliga una perillosa derivació cap a les tendències polítiques més reaccionàries. No se’ls acusa encara de feixistes, però sí de ser antirepublicans.

En aquesta situació s’arriba a una polaritzada campanya electoral de febrer de 1936. La Lliga arriba a la vigília de la Guerra civil en una posició bastant incòmode. El paper central en el catalanisme no l’ha recuperat. Per contra en la dialèctica entre feixisme i antifeixisme La Lliga queda ràpidament situada al camp genèric del feixisme i les seves forces aliades.

La Lliga no participà en els preparatius del cop d’estat, però sí que coneixien la seva preparació. No estan convidats en la conspiració ni s’espera res d’ells. Una part dels seus dirigents eren fora de Catalunya en el moment del cop, de vacances, com Francesc Cambó. La gent de La Lliga queda arrossegada per la guerra i la revolució. Queden situats com a objectius de la revolució, al costat de religiosos, grans industrials….

A finals de juliol de 1936 La Lliga ha desaparegut del mapa polític català. L’organització ha estat desmantellada. El seu patrimoni ha estat confiscat. L’organització desapareix. Les tres grans vies per a la gent de La Lliga seran:

  • Que la Generalitat els faciliti la sortida a l’exili.
  • Amagar-se i neutralitzar el perfil polític regionalista (fer-se invisibles).
  • De forma individual, escapar cap a la zona rebel i reinstal·lar-se a la zona franquista. Francesc Cambó finançarà una xarxa d’evasió important per poder garantir la sortida d’elements de La Lliga amenaçats.

Eren vies per reincorporar-se a la zona franquista i analitzar davant de què es troben en la nova situació: què es podia fer a partir de setembre de 1936? El cop s’ha convertit en guerra civil. Assumpte de fons delicat: aposta per una sortida no democràtica a la guerra. Aposta per la sortida franquista. Hi ha un element d’identificació clar amb el franquisme.

A partir de setembre de 1936 La Lliga sap que l’única sortida per tornar a Catalunya és la victòria dels rebels. La qüestió és saber quin ha de ser el grau de compromís en un projecte que evoluciona d’un cop militar a un projecte que presenta un perfil autoritari, de combat cap a les opcions democràtiques i que representa un canvi de paradigma en la situació espanyola. La gent de La Lliga, instal·lada a Itàlia i França tan aviat com l’eix s’ha centrat en guerra o revolució s’han fet un esquema molt clar: els regionalistes no volen que els hi passi el que als aristòcrates russos el 1917. L’opció de tornar a Catalunya passa clarament pel triomf franquista.
Però calia anar més enllà:

  • Quina és l’opció franquista?
  • Quin cost té l’opció franquista?
  • Fins on cal implicar-se?

S’assumeix que el sistema democràtic espanyol de la II República ha de ser desmuntat. El cost del desmuntatge de la democràcia implica una imposició repressiva, element que queda perfectament assumit. El triomf franquista i el desmuntatge democràtic ha de ser transitori i ha de donar lloc a la restauració monàrquica, que no contempla la instauració de cap sistema democràtic. Es consolida la línia interpretativa que allò que s’està configurant a la zona rebel és un règim militar que té com a missió la liquidació de la República i que és d’un caràcter transitori. La Lliga dóna ple suport a l’opció de força, que serà perjudicial per Catalunya però per culpa dels mateixos esquerranistes.

La hipòtesi de la gent de La Lliga sobre el paper dels regionalistes en la nova situació és pensar que el regionalisme tindrà un paper destacat en la reordenació econòmica d’Espanya després de la guerra i que podran tenir un paper autònom en termes polítics. A mitjà termini es podrà reconstruir alguna forma d’autonomia catalana, tipus la Mancomunitat. Plena identificació entre el món regionalista i el projecte franquista. S’ha tornat a l’ordre natural, ara pagaran les esquerres el desastre de la guerra en un període de purgues.

La qüestió prioritària és refer la societat, no pas la democràcia i lentament s’anirà veient on s’ha de situar cadascú. Això dóna quatre línies d’incorporació o ressituació després de 1939:

  • Corrent regionalista que s’integra plenament en el franquisme. És el corrent més dretà i antirepublicà, que farà creu i ratlla del seu passat polític: Ferran Valls i Taberner, rebutjarà el catalanisme, s’hi desvincula i talla radicalment amb el seu passat.
  • Elements provinents del món regionalista que han fet creu i ratlla no tant en la seva experiència política sinó en l’experiència històrica del catalanisme durant la República, que per tant en cap cas aixecarà un dit per treballar o comprometre’s amb l’antifranquisme polític, però sí que creu en la possibilitat de supervivència d’un catalanisme cultural no en el marc del franquisme però si en la Restauració monàrquica que juga al voltant del comte de Barcelona.
  • Jubilats, que consideren que el franquisme és impossible d’assumir. Opten per la jubilació política.
  • Línia impulsada per Francesc Cambó des de Buenos Aires, en la qual els seus homes de confiança intentaran trobar un lloc mínimament digne en la nova trama franquista. Idea de pensar que el franquisme serà tolerant amb els regionalistes catalans i els donarà un cert marge d’atracció en el camp polític i cultural. El 1939-40 Cambó envia el seu home de confiança, Joan Hostalric, a Madrid, per veure la possibilitat d’editar un diari en català. Aquesta línia pateix d’una anàlisi errònia i s’acaba abruptament el 1947 amb la mort de Cambó.

Què quedà de La Lliga?

La Lliga no deixa hereus. Les noves propostes del catalanisme conservador que trigaran anys a articular-se no tindran en compte l’herència regionalista. Possiblement el corrent que desapareix de forma abrupta al segle XX és el regionalisme conservador. L’herència política i cultural de La Lliga queda diluïda en el franquisme. Una llunyana persistència de La Lliga es troba en Convergència Democràtica, però és molt poca cosa.